AtletiekNieuw

De Amsterdam Marathon passeert de plek waar in 1886 de Nederlandse atletiek werd geboren

De deelnemers aan de TCS Amsterdam Marathon lopen vandaag op historische grond. Op het Museumplein was exact 136 jaar geleden de eerste officiële atletiekwedstrijd in Nederland. 

Het Rijksmuseum in 1885, afbeelding via het Stadsarchief Amsterdam. Op het terrein hierachter is de Nederlandse atletiek begonnen

Het Museumplein achter het Rijksmuseum in Amsterdam is een belangrijke plek voor de Nederlandse sport geweest. Op dit terrein was de eerste officiële atletiekwedstrijd in Nederland – eene Hardlooperij voor mannen. Dat was op 16 oktober 1886, georganiseerd door de Amsterdamsche Sportclub van Baron de Salis.

‘In Engeland en Amerika zijn de Walking- en Runningmatches reeds sedert lang in groot aanzien,’ blikte Het Nieuws van den Dag vooruit. De wedstrijd was vooral bedoeld voor schaatsers, die zich zo konden voorbereiden op de komende winter. ‘Ten einde de belangstelling in deze Hardlooperijen nog te vermeerderen, heeft de Amsterdamsche Sportclub getracht door het uitschrijven van bijzondere nummers bekende buitenlandsche Hardloopers voor de mededinging te winnen, hetgeen volgens ingekomen toezeggingen gelukt is.’

‘Alweer wat nieuws!’, riep Het Rotterdamsch Nieuwsblad uit toen het hoorde van deze hardlooperij. Het laat zien dat de atletiek in die tijd inderdaad een nog onbekend verschijnsel was.

Ons land bleek er echter rijp voor, merkte Het Algemeen Handelsblad op: ‘De hardlooperijen welke a. s. Zaterdag 16 Oct. ’s namiddags om half drie uur op de terreinen achter het Rijksmuseum zullen plaats hebben, vinden bijval. Hoewel de inschrijvingen op het oogenblik dat wij deze regelen drukken nog niet gesloten zijn, kunnen wij toch reeds mededeelen, dat het aan menigen warmen strijd niet zal ontbreken.’

Een succes

Het weer viel alleen tegen op deze historische dag met veel regen en wind. Het bezoek was daarom ‘luttel’, zag het Handelsblad. Toch is een snelle blik op de deelnemerslijst interessant vanwege de aanwezigheid van de toen bekende schaatsers Benedictus Kingma en Klaas Pander. Ook sportpionier Pim Mulier won een prijs, toen 21 jaar oud.

Het Handelsblad was positief over de primeur: ‘Alle aanwezigen waren aan het einde der races het hierover eens, dat deze eerste hardlooperijen een succes voor de Sportclub waren en dat het te bejammeren was, dat het weder niet wat meer had medegewerkt.’

Bijna twintig jaar later werd dit succes zelfs vastgelegd in De Winkler Prins: ‘De eer, de beoefening der athletiek hier te lande te hebben aangewakkerd, komt toe aan de Amsterdamsche Sportclub.’

Kortom: op 16 oktober 1886 is de atletiek in Nederland geboren op het terrein achter het Rijksmuseum. Precies 136 jaar later passeren de lopers van de TCS Amsterdam Marathon deze historische plek. Alsof de geschiedenis er zelf een hand in heeft gehad dat de marathon dit weekend een bezoek brengt aan de kraamkamer van de Nederlandse atletiek.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.