Gymnastiekgeschiedenis

Algemene gymnastiekgeschiedenis

22-februari- 2018 | Encyclopedie, Gymnastiekgeschiedenis

De neutrale gymnastiekorganisatie Gymnastiek werd in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland geïntroduceerd.1 In 1816 en in 1828 schreef de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een prijsvraag uit over respectievelijk “De gezondheidsregelen voor den kinderlijken leeftijd” en “De hygiëne voor het volk”.2 De Groningse onderwijzer R.G. Rijkens begon in 1839 op zijn school...

Auteur Huygens ING | Tags