Nieuw

De TT van Assen is hard onderweg naar het eeuwfeest

Dit weekend wordt de TT van Assen gehouden. De eerste editie was op 11 juli 1925, ondanks tegenstrubbelingen van de overheid. Het evenement is dus hard op weg naar het eeuwfeest.

Het bestuur van de eerste TT-races te Assen in 1925. Afbeelding via het Drents Archief

Een kleine eeuw geleden was een wedstrijd in de motorsport pas toegestaan als er een afgesloten circuit zou komen, zonder dat het normale verkeer werd gehinderd. De wielrenners gingen om diezelfde reden de baan op om zo het verbod te omzeilen – de reden waarom het zo lang duurde in ons land voordat we goede wegrenners kregen.

Het zat de echte liefhebbers niet lekker. ‘Reeds eenige jaren koestert men in motorsportkringen den wensch, in navolging van her buitenland, snelheidswedstrijden op den weg te kunnen organiseeren,’ zo schreef Het Vaderland op 13 mei 1925. ‘In Engeland. België, Frankrijk, Spanje, Italië. Zwitserland en Duitschland worden dergelijke races met veel succes en onder groote belangstelling gehouden.’

De eerste wegrace in Nederland

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) bleef proberen de overheid welwillend te maken, maar tevergeefs. In mei 1925 was er een doorbraak: ‘Thans schijnt echter de Motorclub Assen en Omstreken het middel gevonden te hebben om een wedstrijd te kunnen organiseeren welke wel nog niet een ware snelheidsrace kan worden genoemd, maar het principe toch sterk benadert en waarschijnlijk zal kunnen leiden tot de wegraces. Op een afgesloten parcours, voerende van Rolde over Borger en Schoonloo via Grolloo weer naar Rolde, dat den vorm van een driehoek heeft, 27 K.M. lang is en op korten afstand van Assen is gelegen, zal, waarschijnlijk op Zaterdag 11 Juli e. k., een non-stoprit worden gehouden, welke bedoeld is als betrouwbaarheidswedstrijd met snelheden van 40 tot 45 K.M. per uur.’

Op 4 juli 1925 meldden de kranten dat er dan eindelijk toestemming was ‘tot het houden van den snelheidswedstrijd op een circuit in Drente, op Zaterdag 11 Juli’. De voorbereidingen waren al gestart, maar desondanks betekende het dat er nog maar één week was om dit allemaal voor elkaar te krijgen! Hoe dan ook: ‘Dank zij het initiatief in het Noorden en de besprekingen van den secretaris-penningmeester der K.N.M.V., den heer Van Turenhout, op het departement van waterstaat, zal thans de eerste wegrace in Nederland worden gehouden.’

Zo glansrijk mogelijk

De provincie Drenthe was duidelijk in opperste staat van opwinding, mede omdat heel Nederland opeens belangstelling had voor een evenement in Assen. ‘Vandaag hebben in onze provincie de motorwegwedstrijden plaats, die door geheel ons land zoo groote belangstelling hebben getrokken,’ blikte De Provinciale Drentsche en Asser Courant vooruit op de wedstrijddag. ‘Geen wonder dan ook, dat, nu onze provincie de eer te beurt valt, dat hier deze motorsnelheidswegwedstrijden worden gehouden, vooral de Drentsche belangstelling voor den eersten Nederlandschen T.T.-wedstrijd zeer groot is.

Alles is gedaan, om de onderneming zoo glansrijk mogelijk te doen slagen en het lijdt geen twijfel, of vandaag zal het zwart van menschen zijn, vooral te Rolde en Borger, waar op buitengewoon fraaie wijze de races zullen kunnen worden gevolgd. Vandaar dat ook het Provinciaal orgaan in Drenthe bij deze belangstelling niet achter wil blijven maar een uitvoerig verslag van deze gebeurtenis op sportgebied geven zal.’

De krant liet zich deze buitenkans natuurlijk niet ontnemen en stuurde ‘onzen specialen sportverslaggever’ naar de wedstrijd, ‘welk verslag reeds in zijn geheel in de provincie-editie van Maandag zal worden opgenomen. Moge de Nederlandsche T.T., de Eerste Nederlandsche Motorsnelheidswegwedstrijd in Drenthe schitterend slagen!’

Deze eerste race werd gewonnen door Piet van Wijngaarden op een 500 cc Norton met een gemiddelde snelheid van 91,4 kilometer per uur. De wedstrijden werden daarna nog bijna dertig jaar op een stratencircuit verreden, aangelegd op de openbare weg. Vanwege de vele ernstige ongevallen werd er in de loop der jaren steeds minder gebruik van gemaakt. In 1955 werd gekozen voor een veiliger, permanent circuit.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.