Nieuw

Scheveningen organiseerde al in 1905 autowedstrijden

De eerste snelheidswedstrijden met auto’s waren in 1905 in Scheveningen. In 1922 werd hiervan een film gemaakt – de oudste van de autosport in ons land! Nog met Nederlands succes ook, na een directe strijd met Mercedes. 

Zandvoort kreeg in 1939 zijn eerste circuit, maar dat wil niet zeggen dat er daarvoor nog geen autosport in ons land was. Er zijn al filmbeelden uit 1922 in Scheveningen. Het zijn daarmee de oudste die we hebben van de autosport van ons land.

Indringer

Die wedstrijden in Scheveningen bestonden toen al een tijdje, want in juli 1905 waren die voor de eerste keer op een afgesloten stuk weg, een soort van stratencircuit dus. Het idee was onder meer van Baron Frits van Tuyll van Serooskerken, in die tijd al lid van het IOC, als onderdeel van een reeks feesten tijdens een Automobielweek.

‘Het comité dat de feesten heeft georganiseerd stond onder het beschermheerschap van Prins Hendrik,’ aldus de Haagse correspondent van het Soerabaijasch Handelsblad, ‘en had den steun van veel hooggeplaatsten hier te lande, die de auto-sport willen helpen bevorderen. Het doel dezer week is om de liefhebberij voor de automobiel te vergrooten. In andere landen was het onthaal van de auto veel gastvrijer dan hier. Holland ziet er nog altoos een gevaarlijke indringer in.’

Het zag er natuurlijk heel anders uit dan nu met een kilometersnelwedstrijd, een behendigheidswedstrijd en een parade met versierde wagens. Het werd een terugkerend verschijnsel, ondanks de matige ontvangst die eerste keer. In de strijd om de concurrentie tussen de internationale badplaatsen had Scheveningen met de autosport een mooie troef in handen – dezelfde gedachte als Zandvoort.

Behendigheidswedstrijden in Scheveningen in 1905. Foto via het Haags Archief

Nederlands succes

In 1922 werden deze wedstrijden vastgelegd op film. Er deden automerken mee, waarvan we de naam nu nog kennen, zoals Mercedes, Bugatti en Spijker. ‘De wagens zullen één voor één starten, zoodat uitsluitend op tijd wordt gereden, eens met stilstaanden start en eens met vliegenden start.’

Inmiddels was de belangstelling van het Nederlandse publiek zo gegroeid dat het wemelde van de bezoekers. De grootste successen die dag werden geboekt door de Duitse en Nederlandse industrie: Mercedes en Spijker. In onze tijd gaat de strijd tussen een Nederlander en de rest.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.