NieuwOlympische Spelen

23 juli 1936: olympische fakkeltocht krijgt militair karakter

Op 20 juli 1936 begon de eerste olympische fakkeltocht ooit, van Olympia naar Berlijn. Op Sportgeschiedenis volgen we de complete route van ruim 3000 kilometer lang, elke dag opnieuw. ‘Bij ondergaande zon werd de pas van Thermopylae gepasseerd, waar eens Leonidas en zijn 300 Spartanen den heldendood stierven.’

De Gooi- en Eemlander schreef: ‘ Nadat de Olympische fakkellooper uit Delphi met veel ceremonieel het Olympische vuur in ontvangst had genomen, vertrok hij in de richting Lamia. Door de meest woeste bergstreken ging de fakkel en bij ondergaande zon werd de pas van Thermopylae gepasseerd, waar eens Leonidas en zijn 300 Spartanen den heldendood stierven. Urenlang ging het toen langs steile hellingen met olijfboomen begroeid en door eindelooze pijnwouden naar Lamia, waar het vuur onder enorme belangstelling weer doorgegeven werd.

Hedenmorgen vroeg kwam het vuur in de hoofdstad van Thessalie, Larissa aan. Hier hadden de feestelijkheden een meer militair karakter. Door een afdeeling cavalerie werd de looper binnengehaald en terwijl de kapel de Olympische hymne speelde en de toeschouwers onder doodsche stilte toezagen, stak de volgende looper zijn fakkel op het altaar aan en verdween weldra in Noordelijke richting.

In de Leidsche Courant van 24 juli 1936 stond het volgende berichtje: ‘Om 21 uur 40 Griekschen tijd kwam de estafettelooper met het Olympisch vuur op het Stadsplein te Koziani binnen, waar hij door een reusachtige menschenmenigte werd ontvangen. Een nationale dans, waaraan meer dan honderd meisjes deelnamen, werd opgevoerd. Daarna ging het weer verder en bij het plaatsje Elassona werd de Macedonische grens gepasseerd.’

 

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.