NieuwOlympische Spelen

25 juli 1936: olympisch vuur in Bulgarije

Op 20 juli 1936 begon de eerste olympische fakkeltocht ooit, van Olympia naar Berlijn. Op Sportgeschiedenis volgen we de complete route van ruim 3000 kilometer lang, elke dag opnieuw. “Het is nu de taak van de athleten van Bulgarije, Zuid-Slavië, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Duitschland dit vuur naar Berlijn te brengen.”

De plechtigheden in Sofia 

In de nacht van 24 op 25 juli 1936 bereikte het Olympisch vuur de grens tussen Griekenland en Bulgarije. Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië vatte dit kort samen: ‘De Olympische fakkel werd hedenmorgen vroeg te Kula in Macedonië door den laatste der 1108 Grieksche athleten, die de heilige Olympische vlam door Griekenland hebben gedragen, aan den eersten Bulgaarschen looper overgegeven. De overhandiging van de fakkel ging gepaard met een indrukwekkende plechtigheid, tijdens welke een document werd opgesteld, waarin de gedenkwaardige gebeurtenis werd vermeld.’

In Bulgarije stonden 238 mensen klaar om een kilometer per persoon met het vuur te lopen. Bij de overdracht bij de grens werd deze plechtige verklaring opgelezen:

“Vandaag op den 25sten Juli, heb ik, ondergeteekende, in Kula, de laatste Grieksche grensplaats in opdracht van den Griekschen troonopvolger, Prins Paul, den president van het Grieksche Olympische Comité, den heiligen Olympischen fakkel in de handen van het Bulgaarsche Olympische Comité overgegeven. Hij werd van hand tot hand door 1108 jonge Grieken gedragen om den traditioneelen geest van Olympia over de wereld te verbreiden.

Moge hij, evenals in de oudheid, zijn invloed op de verzamelde naties in Berlijn uitoefenen en tot heil van het geheele menschdom werken. Ik overhandigde het vuur vlammend, zooals de Olympische geest door de eeuwen heen vlammend is gebleven. Het is nu de taak van de athleten van Bulgarije, Zuid-Slavië, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Duitschland dit vuur naar Berlijn te brengen, waar het tot roem van, Olympia zal branden.”

In het officiële rapport van de Olympische Spelen van 1936 schreef de Duitse organisatie over dit deel:

‘The entire course through Bulgaria was marked off by the Bulgarian Labour Service, and wherever necessary, the men in their white uniforms undertook to improve the highways. The Kresna Valley, which had to be traversed by night, presented special difficulties for the runners. Ascending rapidly above the rushing Struma, the highway continued in the direction of Sofia. Excellent organization enabled every difficulty to be surmounted; the entire course was designated by road signs bearing the five Olympic rings, and mounted officials rendered assistance when their services were required.

In addition to the scheduled ceremonies, short festivities were held in practically every village along the route. The most outstanding of all was the magnificent ceremony held in Sofia, on which occasion the broad square in front of the cathedral was packed with an enthusiastic crowd in festive attire. The transferring of the Fire to the Yugoslav runner at the frontier was in the nature of a demonstration of Bulgarian-Yugoslav friendship.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.