NieuwOlympische Spelen

27 juli 1936: olympisch vuur in Belgrado

Op 20 juli 1936 begon de eerste olympische fakkeltocht ooit, van Olympia naar Berlijn. Op Sportgeschiedenis volgen we de complete route van ruim 3000 kilometer lang, elke dag opnieuw. ‘De burgemeester zeide dat de Olympische gedachte identiek was met de idee der internationale verbroedering.’

In Het Vaderland van 27 juli 1936 stond een kort verslag van de plechtigheden in Belgrado, in aanwezigheid van alles was notabel was. ‘De looper met den Olympischen fakkel is vanochtend te negen uur te Belgrado aangekomen. Hem viel een enthousiaste ontvangst ten deel. In de hoofdstraten hadden zich duizenden opgesteld om de fakkel te zien binnenkomen.

Op het reusachtige Terazijaplein was een groot Olympisch altaar opgericht. Daar nam de eerste burgemeester Illitsch den fakkel in ontvangst, om daarmee onder grooten bijval het Olympische vuur op het altaar te ontsteken. De burgemeester hield daarop een toespraak, waarin hij zeide dat de Olympische gedachte identiek was met de idee der internationale verbroedering.

Hij wenschte de Olympische Spelen te Berlijn in naam van de stad Belgrado een volledig succes toe. De minister voor Lichamelijke Opvoeding, dr Rogitsch, noemde de Spelen van Berlijn de grootste sportgebeurtenis der wereld en hij wees op hun beteekenis voor den vrede.

De laatste spreker was dr Schivkovitsch, voorzitter van het Olympisch Comité van Zuid- Slavië, die met het voorgeschreven ceremonieel den nieuwen fakkel aanstak. Om ruim tien uur verdween de Olympische fakkel uit de stad.’

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.