NieuwOlympische Spelen

28 juli 1936: olympisch vuur in Boedapest

Op 20 juli 1936 begon de eerste olympische fakkeltocht ooit, van Olympia naar Berlijn. Op Sportgeschiedenis volgen we de complete route van ruim 3000 kilometer lang, elke dag opnieuw. ‘De vlaggen werden gekruist.’

De fakkel van 1936

De fakkeltocht arriveerde in Hongarije, zo schreef De Leidsche Courant: ‘Het Olympisch vuur is vanmorgen vroeg aan de grens tusschen Zuid-Slavië en Hongarije aangekomen. Aan beide zijden van de grens was een Olympische poort opgericht.

Nadat een Zuid-Slavische vertegenwoordiger een korte toespraak had gehouden, werden de vlaggen gekruist. De waarnemende burgemeester van Szegad ontstak de nieuwe fakkel en nam haar in ontvangst namens Hongarije.

De fakkel bereikte later het stadhuis van Szegad, waar na de gebruikelijke toespraken een nieuw vuur werd ontstoken. Daarmede vertrok een hardlooper naar Boedapest.’

Bovenstaand bericht stond in alle Nederlandse kranten, overgenomen van Reuters. De Graafschap-bode echter wist nog wat meer, alsof er in de Achterhoek een specialist woonde op dat gebied.

‘Maandag arriveerde de fakkel te Belgrado en vervolgde eenige uren later via Semlin naar de Zwaben-nederzetting Indija haar weg, vanwaar de flambouw naar Syrmisch—Karlowitz, de vroegere residentie der Servische patriarchen werd gevoerd. Vervolgens ging ’t via Veter Waerdein naar Neusatz en Dinsdagmorgen werd de grens tusschen Zuid-Slavië en Hongarije bereikt.

Aan beide zijden van de grens was een Olympische poort opgericht. Nadat een Zuid-Slavisch vertegenwoordiger een korte toespraak had gehouden, werden de vlaggen gekruist. De waarnemende burgemeester van Szegedin ontstak de nieuwe fakkel en nam haar in ontvangst namens Hongarije. De fakkel bereikte later het stadhuis van Szegedin, waar na de gebruikelijke toespraken een nieuw vuur werd ontstoken. Daarmede vertrok een hardlooper naar Boedapest, waar de Olympische vlam Dinsdagavond om half negen onder gejubel van de massa is aangekomen.

De laatste looper voor het heldengedenkteeken was de Hongaarsche recordhouder op de 400 meter Bareisi. Hij overhandigde de fakkel aan den plaatsvervanger van den burgemeester, Dr. Liber, terwijl het volkslied werd gespeeld, dat gevolgd werd door de Olympische Hymne. Na de plechtigheid bij het Olympische altaar en na een rede van den President van de Hongaarsche Frontstrijders Vereeniging en van’ den Voorzitter van den Hongaarschen Athletiek Bond, werd de fakkelloop onder de tonen van de Rakocski-marsch voortgezet.’

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.