sdr
NieuwOlympische Spelen

De moeizame geschiedenis van de Europese Spelen

Minsk is gastheer van de tweede Europese Spelen. Het idee voor dit continentale evenement is al zo’n tachtig jaar oud. Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten stelde het in 1942 al voor.

De eerste Europese Spelen werden vier jaar geleden in Bakoe gehouden. De belangrijkste reden voor de Europese Olympische Comités om hieraan mee te doen was het gigantische budget van zo’n zeven miljard euro, zo althans was de schatting. Een oude belangenstrijd kreeg daarmee een nieuwe wending.

Het eerste idee voor de Europese Spelen kwam namelijk al in aanloop naar de Olympische Spelen van 1932 in Los Angeles. De kosten voor de Europese landen om daaraan mee te doen waren gigantisch. Het Frans Olympisch Comité worstelde ook met het budget en stelde daarom voor om in juni 1932 in Parijs de Europese Spelen te houden, waar de beste deelnemers zich konden plaatsen voor Los Angeles. Een slim plan, maar het is er nooit van gekomen.

Wenen 1942

Op 16 september 1942 kwam Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten opnieuw met het voorstel voor de Europese Spelen. Hij hield hierover een toespraak in Wenen als belangrijkste sportleider in nazi-Duitsland. Volgens de gelijkgeschakelde Nederlandse pers wees hij op de gemeenschappelijke liefde van de Europese jeugd voor de sport, die voor hem aanleiding was voor een nieuw sportevenement. ‘Hij opperde de invoering van Europeesche spelen, die geen tegenstelling vormen tot de gedachte der Olympische spelen, maar dienstig zijn voor de oriëntatie van en den sportieven strijd der volken van Europa.’ Pure propaganda, waar na de dood van de Reichssportführer in 1943 niets meer van werd vernomen.

Na de oorlog werden nog enkele pogingen gewaagd, maar keer op keer hielden de internationale sportbonden dit tegen. Zij streden voor het belang van hun eigen Europese kampioenschappen in plaats van een nieuw continentaal evenement. In 1960 bijvoorbeeld torpedeerde de Internationale Atletiekfederatie een Russisch voorstel voor Pan-Europese Spelen.

Frans-Duits plan

Eind jaren zestig barstte die strijd opnieuw los na een Frans-Duits initiatief voor de Europese Spelen, die steeds een jaar voor de Olympische Spelen moesten plaatsvinden. ‘Tezamen met de spelen van de andere continenten kunnen zij als een soort kwalificatiewedstrijden gelden voor de Olympische Spelen’, aldus de Olympische Comités van die landen.

Er kwam opnieuw niets van na een succesvolle lobby van de tegenstribbelende sportbonden. Pas in 2012 bogen zij het hoofd, want tegen zeven miljard euro kan niemand op.

Waaardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Schreef mee aan het boek "Nooit meer Qatar" over de FIFA en mensenrechten. Al 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.