NieuwOlympische Spelen

Honderd jaar geleden kreeg Antwerpen de Olympische Spelen

Op 7 april 1919 werd in de Nederlandse pers gemeld dat Antwerpen was aangewezen als organisator van de Olympisch Spelen van 1920. De stad die zo zwaar was getroffen door de Eerste Wereldoorlog kreeg een jaar om die te organiseren.

Het stadion van 1920 in Antwerpen 

Het Internationaal Olympisch Comité werd tijdens de Olympische Spelen van 1912 benaderd door Nederland met het verzoek om de editie van 1920 te mogen organiseren, in Den Haag of Amsterdam. Het IOC wees dat af en zei pas in 1916 hierover een besluit te willen nemen, maar vanwege de Eerste Wereldoorlog is dat nooit gebeurd. Ook een eerste verzoek van België in 1914 om dan gastheer te zijn, werd vooralsnog afgewezen.

Meteen na afloop van de oorlog waren er geruchten dat het IOC al in 1920 weer wilde beginnen met nieuwe Spelen. Op 5 en 6 april 1919 werd hier inderdaad over vergaderd in Lausanne. Nog vóór die bijeenkomst kreeg België echter al de vraag of het inderdaad gastheer wilde zijn, in 1920 óf in 1924. De situatie was in die tussenliggende jaren alleen volkomen veranderd, want België lag letterlijk in puin. Enkele maanden na het einde van de oorlog was de wederopbouw maar net begonnen.

Een brief van de baron

Nederland bleef ondertussen hengelen naar de organisatie van 1920, wat IOC-voorzitter baron Pierre de Coubertin niet begreep. ‘Hebt U eenige idee van de moeilijkheden, waarin gij u begeeft?’ schreef hij in een brief aan baron Van Tuyll van Serooskerken, de voorzitter van het NOC. ‘De geallieerden wenschen absoluut de uitsluiting der Duitschers. Zij dringen zelfs aan op een definitieve uitsluiting. Dat is natuurlijk al te gek. Wie iets van geschiedenis weet glimlacht daarover.

Maar toch, de toekomst latend voor wat die brengen zal, is het niet mogelijk de geallieerden voor te stellen de Duitschers in 1920 to ontmoeten. En dan? Zijt gij geneigd te Amsterdam slechts geallieerden en neutralen te ontvangen. Dat is wel wat moeilijk en nochtans is het een conditio sine qua non.’

Sport en politiek hadden een eeuw geleden zo álles met elkaar te maken.

Rome kan ook

De Telegraaf, een eeuw geleden ook goed ingevoerd in sportnieuws, wist op 13 februari 1919 al dat Antwerpen kon rekenen op de organisatie, na een gesprek met De Coubertin zelf. De autoriteiten waren positief en de gemeente Antwerpen kwam snel bijeen. Het terrein van Beerschot was hiervoor aangewezen, waar nog wel heel veel moest gebeuren. ‘Er zijn echter op het oogenblik zooveel werkloozen in Antwerpen, dat men gemakkelijk de noodige veranderingen aan het terrein en de omgeving zal kunnen aanbrengen.’

En toch stuurde De Coubertin nog diezelfde maand het bericht aan het Italiaanse Olympische Comité dat de kans groot was dat de Spelen van 1920 naar Rome zouden gaan…

De Telegraaf dook er daarom eens goed in en greep daarvoor de kans die geboden werd bij de internationale voetbalwedstrijd tussen België en Frankrijk in maart 1918 in Antwerpen zodat een dag later al bekend werd dat de Belgische Athletiek Bond de organisatie op zich wilde nemen, inderdaad op het Beerschot-terrein. Weer een dag later volgde de gemeente zelf, alhoewel die zich goed realiseerde dat de oorlogspuinhopen nog overal aanwezig waren.

Toen Rome kort daarna een telegram stuurde met de mededeling dat die stad zich terugtrok, was het wel duidelijk: de Olympische Spelen van 1920 waren in Antwerpen. En zo werd dit besluit honderd jaar geleden inderdaad door het IOC genomen.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je je waardering laten blijken door een kleine bijdrage te doen

Mijn gekozen waardering € -

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.