NieuwOlympische Spelen

Welkom in de 32e Olympiade, het tijdperk van de 29e Olympische Spelen

Op 1 januari 2020 was het begin van de 32e Olympiade, waarin de 29e Olympische Spelen worden gehouden – inmiddels uitgesteld. Over dit verschil werden al eens vragen gesteld in de Tweede Kamer.

Foto via Wikipedia

De definitie van een Olympiade is door het IOC officieel vastgelegd als ‘een periode van vier opeenvolgende kalenderjaren, beginnend op 1 januari van het eerste jaar en eindigend op eenendertig december van het vierde jaar.’ Deze telling begon op 1 januari 1896, in het jaar van de eerste moderne Olympische Spelen.

Er is dus een fundamenteel verschil tussen een Olympiade als tijdperk en de Olympische Spelen als onderdeel van dat tijdperk. Een Olympiade gaat altijd door, maar de Olympische Spelen is tot nu toe drie keer afgelast wegens oorlog: in 1916, 1940 en 1944. Zo is dat verschil ontstaan van drie, waardoor de 29eOlympische Spelen plaatsvinden in de 32e Olympiade.

Kamervragen

Dit verschil tussen Olympische Spelen en Olympiade was in 1928 al een probleem dat tot op het hoogste politieke niveau werd uitgevochten. Op 24 maart 1928 ontving minister Van der Vegte van Waterstaat enkele vragen vanuit de Eerste Kamer over de acht postzegels voor de Olympische Spelen van Amsterdam.

Het was vlak voordat deze bijzondere serie uitkwam, bedoeld als financiële ondersteuning voor het Nederlands Olympisch Comité. Op de zegels stonden verschillende sporten uitgebeeld, samen met de tekst 1928 IX Olympiade.

Het socialistische Eerste Kamerlid Henri Polak was het met die woorden niet eens en kwam met de volgende eis: ‘Wil Zijn Excellentie mededeelen, waarom bedoelde postzegels het opschrift dragen: “IXde Olympiade”, met welke uitdrukking blijkbaar bedoeld wordt de Olympische spelen aan te duiden, doch die deze beteekenis niet heeft, daar onder “Olympiade” verstaan wordt het tijdperk, dat ligt tusschen twee Olympische spelen?’ Ook de minister leek deze verwarring niet leuk te vinden, want in zijn antwoord noemde hij de bewuste tekst niets minder dan ‘het aanstoot gevende opschrift’.

Etymologisch feest

Op 28 maart boog ook dagblad Het Vaderland zich over deze naamsverwarring: ‘Een misbruik, dat niet uit te roeien is.’ Verder moesten de mensen zich er niet zo druk over maken: ‘We moeten toegeven, dat de woorden “Olympische spelen van de IXe Olympiade” op een postzegel te veel plaatsruimte zouden innemen.’

Maar goed, vertel dat een socialist als Polak maar eens, die amok bleef maken. Voor zijn antwoord schreef de minister alle beschikbare woordenboeken over. Na een uitvoerig etymologisch betoog gaf hij de postzegelmakers gelijk: ‘Het is volkomen juist is te spreken van IXe Olympiade, zooals dit op de postzegels is geschied.’

En dat was ook zo, want het was pas fout geweest als er op de postzegels van 1928 had gestaan dat het de 8e Olympiade was geweest, of de negende Olympische Spelen.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.