Over ons

Sportgeschiedenis.nl is als online magazine bedacht en opgezet door Micha Peters. Het is een compleet platform voor sporthistorie in beeld, geluid en tekst. Sportgeschiedenis.nl werkt samen met De Coöperatie om zo zoveel mogelijk auteurs een platform te bieden om hun artikelen aan een breed publiek te presenteren en via Blendle geld te verdienen met hun stukken. Auteurs die mee willen werken kunnen zich via het Contactformulier aanmelden.

Micha Peters werkt op dit platform nauw samen met Jurryt van de Vooren. Peters en Van de Vooren doen al meer dan twintig jaar onderzoek naar de maatschappelijke en politieke geschiedenis van de sport, zowel nationaal als internationaal. Dit doen ze op eigen initiatief en in opdracht. Ze zijn specialisten in storytelling.

Hoofdredactie: Micha Peters

Public Relations: Jurryt van de Vooren

Redactie/auteurs: Marnix Koolhaas, Jan Luitzen, Jan van Mersbergen en Jelle Zondag.

Wij spannen ons naar het beste vermogen in om – indien en waar nodig – toestemming te vragen van rechthebbenden, geportretteerden en andere belanghebbenden ten aanzien van teksten, foto’s en ander materiaal ten behoeve van de artikelen. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. Indien u van mening bent dat uw toestemming ten onrechte niet is gevraagd en uw wilt daarover contact opnemen, kunt u zich wenden tot info@sportgeschiedenis.nl