NieuwOverige sport

10 december 1885: de oprichting van roeivereniging Nereus

De Amsterdamse roeivereniging Nereus is van 10 december 1885. Het stond in de krant.

In het laatste jubiluemboek van Nereus staat een brief afgedrukt van G. van der Wilk, die plaats zou nemen in het eerste bestuur van de Amsterdamse roeivereniging. Op 10 december 1885 schreef hij: ‘Bij dezen heb ik de eer U de oprichting te melden eener Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging, bestaande uit leden van het Amsterdamsch Studentencorps.’

De nieuwe club kreeg overigens nog niet de naam Nereus kreeg, want dat gebeurde pas in 1886. Toch blijkt het begin wel degelijk in de krant te hebben gestaan, in het Nieuws van den Dag van 12 december 1885. ‘In een druk bezochte Vergadering van het Amsterdamsche Studentencorps, gisteravond gehouden, is tot de oprichting van eene Studenten-roeivereeniging besloten. Aanstonds traden een 150tal jongelui als leden toe, waarvan 80 gewone en 70 buitengewone. Zoodra de statuten zijn vastgesteld zal daarop de Koninklijke goedkeuring worden gevraagd. Er zal eene leening worden aangegaan van ƒ4000,- om in de eerste behoeften, schuitenloods enz. te voorzien; terwijl, wanneer men het hierover eens is kunnen worden, de jeugdige Vereeniging een naam zal ontvangen.’

Uit deze bron blijkt een oprichtingsdatum van 11 december 1885, in plaats van de tiende. Ruim 130 jaar later is moeilijk te bepalen wat precies het geval is. Op zo’n leeftijd maakt een dagje meer of minder eigenlijk ook niet meer uit. Wellicht was de brief van Van der Wilk de aankonding van de oprichting de dag erop, en niet op de dag zelf.

Verder blijkt uit de kranten van heel vroeger dat er vóór de oprichting van Nereus deze naam al werd gebruikt in de Amsterdamse roeiwereld. In 1863 had de Amsterdamse roeiclub Cloanthus een boot Nereus, gemaakt door bouwmeester P. Holmes. Met zekere regelmaat won deze prijzen bij belangrijke wedstrijden totdat zowel Cloanthus als de Nereus in 1869 van de historische radar verdwenen.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je je waardering laten blijken door een kleine bijdrage te doen

Mijn gekozen waardering € -

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je je waardering laten blijken door een kleine bijdrage te doen
Mijn gekozen waardering € -
Jurryt van de Vooren
http://Sportgeschiedenis.nl
Jurryt van de Vooren is sporthistoricus. Auteur van 'Amsterdam 1928' en de Bosatlas van het Nederlandse voetbal. Bezig met boekenserie over Amsterdam en sport. Nog steeds de enige Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord.