NieuwOverige sport

De bedenkers van de TT van Assen bestaan precies honderd jaar

Op 11 augustus 1922 was de oprichting van de Motorclub Assen en Omstreken, de bedenker van de TT van Assen. Het was de doorbraak van de georganiseerde motorsport in ons land 

Het bestuur van de eerste TT-races te Assen in 1925. Op de foto v.l.n.r. en van boven naar beneden: H. Dieters, J.A. Kramer, H. Mulder, J. Baakman en J. Hof. Afbeelding via het Drents Archief

Het begin van de Motorclub Assen en Omstreken werd vastgelegd door de Provinciale Drentsche en Asser Courant. Het verslag van de oprichtingsvergadering van 11 augustus 1922 in hotel Nanninga, tegenwoordig bekend als Grand Café ‘t Wapen, stond een dag later in deze krant, onder meer met de namen van het eerste bestuur. Dat bestond uit voorzitter J. A. Kramer; secretaris M. Zeevenhooven, penningmeester J. Mulder, 2e secretaris A. van Hoorn en 2e penningmeester J. Baakman.

Bij de oprichting waren er 29 leden en zes donateurs. ‘Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter deze gezellige vergadering met een oproep aan de leden om deel te nemen aan den Motorlanddag te Hoogeveen op Donderdag den 31sten Augustus, vertrek ’s morgens 9 uur van ’t hotel Nanninga.’

De eerste eigen activiteit, die is te herleiden, was een zogenaamde betrouwbaarheidsrit op 28 oktober 1922. Plaatselijke motorhandelaren leverden motorgereedschappen en de voorzitter stelde een zilveren medaille beschikbaar. Het parcours van 21 kilometer lang liep over zandwegen langs Witten, Kloosterveen en Anreep, waarvoor de zeventien deelnemers precies 63 minuten de tijd kregen. M. Zevenhooven won deze wedstrijd, de clubsecretaris dus.

De motorclub was niet de enige in het noorden van het land, zo bleek tijdens ‘de groote Motor-Snelheidswedstrijden op de Wilhelminabaan te Leeuwarden’ van 2 september 1923, ronkend aangekondigd in een advertentie in Nieuwsblad van het Noorden. ‘Op vertoon van bewijs van lidmaatschap hebben leden der K.N.M V. Motorclub Stânfries, Friesche Motorclub, Provinciaal Groninger Motorclub, Motorclub Meppel en Omstreken, Motorclub Assen en Omstreken, Noord-Nederl. Motorclub, 50 pCt. reductie op den toegangsprijs.’ In de zomer van 1924 was er een drie-provinciën-motorrit door Friesland, Groningen en Drenthe.

Aan het einde van 1923 keek de club tevreden terug op deze begintijd. Er waren veel leuke activiteiten geweest. Nog belangrijker waren de gesprekken met de gemeente geweest om verkeersregelingen te treffen voor de motorrijders.

De start van een betrouwbaarheidsrit voor auto’s en motoren op de Markt in Assen in 1934. Afbeelding via het Drents Archief

TT Assen

De grootste bijdrage van de Motorclub Assen en Omstreken is zonder twijfel de TT Assen, die in 1925 voor de eerste keer werd gereden op een buitenparcours. In die tijd was een wedstrijd in de motorsport alleen toegestaan op een afgesloten circuit, zonder dat het normale verkeer werd gehinderd – vergelijkbaar met het baanrennen.

Dat zat de echte liefhebbers niet lekker. ‘Reeds eenige jaren koestert men in motorsportkringen den wensch, in navolging van her buitenland, snelheidswedstrijden op den weg te kunnen organiseeren,’ zo schreef Het Vaderland op 13 mei 1925. ‘In Engeland. België, Frankrijk, Spanje, Italië. Zwitserland en Duitschland worden dergelijke races met veel succes en onder groote belangstelling gehouden.’

Gesprekken tussen de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en de overheid verliepen zeer moeizaam, maar in mei 1925 was er in Assen een doorbraak: ‘Thans schijnt echter de Motorclub Assen en Omstreken het middel gevonden te hebben om een wedstrijd te kunnen organiseeren welke wel nog niet een ware snelheidsrace kan worden genoemd, maar het principe toch sterk benadert en waarschijnlijk zal kunnen leiden tot de wegraces. Op een afgesloten parcours, voerende van Rolde over Borger en Schoonloo via Grolloo weer naar Rolde, dat den vorm van een driehoek heeft, 27 K.M. lang is en op korten afstand van Assen is gelegen, zal, waarschijnlijk op Zaterdag 11 Juli e. k., een non-stoprit worden gehouden, welke bedoeld is als betrouwbaarheidswedstrijd met snelheden van 40 tot 45 K.M. per uur.’

In dat eerste TT-bestuur zien we drie namen van het eerste clubbestuur van Assen en Omstreken van honderd jaar geleden: Kramer, Mulder en Baakman. Zij zorgden er zo voor dat er op 4 juli 1925 toestemming werd verkregen ‘tot het houden van den snelheidswedstrijd op een circuit in Drente, op Zaterdag 11 Juli’. Het werd daarmee de eerste wegrace in Nederland, het begin van de huidige TT Assen en het begin van de georganiseerde motorsport in ons land.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.