NieuwOverige sport

De TT in Assen bestaat 95 jaar

Een vaste traditie in de Nederlandse sport is de jaarlijkse TT in Assen – corona volente. De eerste editie was op 11 juli 1925, maar daarvoor moest wel eerst de wet worden veranderd. Dit artikel is gratis, maar met een donatie maak je ons werk mogelijk – onderaan deze pagina.

Een kleine eeuw geleden was een wedstrijd in de motorsport pas toegestaan als er een afgesloten circuit zou komen, zonder dat het normale verkeer werd gehinderd. De wielrenners gingen om diezelfde reden de baan op om zo het verbod te omzeilen – de reden waarom het zo lang duurde in ons land voordat we goede wegrenners kregen.

Het zat de echte liefhebbers niet lekker. ‘Reeds eenige jaren koestert men in motorsportkringen den wensch, in navolging van her buitenland, snelheidswedstrijden op den weg te kunnen organiseeren,’ zo schreef Het Vaderland op 13 mei 1925. ‘In Engeland. België, Frankrijk, Spanje, Italië. Zwitserland en Duitschland worden dergelijke races met veel succes en onder groote belangstelling gehouden.’

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) bleef proberen de overheid welwillend te maken, maar tevergeefs. In mei 1925 was er een doorbraak: ‘Thans schijnt echter de Motorclub Assen en Omstreken het middel gevonden te hebben om een wedstrijd te kunnen organiseeren welke wel nog niet een ware snelheidsrace kan worden genoemd, maar het principe toch sterk benadert en waarschijnlijk zal kunnen leiden tot de wegraces. Op een afgesloten parcours, voerende van Rolde over Borger en Schoonloo via Grolloo weer naar Rolde, dat den vorm van een driehoek heeft, 27 K.M. lang is en op korten afstand van Assen is gelegen, zal, waarschijnlijk op Zaterdag 11 Juli e. k., een non-stoprit worden gehouden, welke bedoeld is als betrouwbaarheidswedstrijd met snelheden van 40 tot 45 K.M. per uur.’

Op 4 juli 1925 meldden de kranten dat er dan eindelijk toestemming was ‘tot het houden van den snelheidswedstrijd op een circuit in Drente, op Zaterdag 11 Juli’. De voorbereidingen waren al gestart, maar desondanks betekende het dat er nog maar één week was om dit allemaal voor elkaar te krijgen! Hoe dan ook: ‘Dank zij het initiatief in het Noorden en de besprekingen van den secretaris-penningmeester der K.N.M.V., den heer Van Turenhout, op het departement van waterstaat, zal thans de eerste wegrace in Nederland worden gehouden.’

Op 8 juli 1925 stond deze advertentie in De Provinciale Drentsche en Asser Courant.

De provincie Drenthe was duidelijk in opperste staat van opwinding, mede omdat heel Nederland opeens belangstelling had voor een evenement in Assen. ‘Vandaag hebben in onze provincie de motorwegwedstrijden plaats, die door geheel ons land zoo groote belangstelling hebben getrokken,’ blikte De Provinciale Drentsche en Asser Courant vooruit op de wedstrijddag. ‘Geen wonder dan ook, dat, nu onze provincie de eer te beurt valt, dat hier deze motorsnelheidswegwedstrijden worden gehouden, vooral de Drentsche belangstelling voor den eersten Nederlandschen T.T.-wedstrijd zeer groot is.

Alles is gedaan, om de onderneming zoo glansrijk mogelijk te doen slagen en het lijdt geen twijfel, of vandaag zal het zwart van menschen zijn, vooral te Rolde en Borger, waar op buitengewoon fraaie wijze de races zullen kunnen worden gevolgd. Vandaar dat ook het Provinciaal orgaan in Drenthe bij deze belangstelling niet achter wil blijven maar een uitvoerig verslag van deze gebeurtenis op sportgebied geven zal.’

De krant liet zich deze buitenkans natuurlijk niet ontnemen en stuurde ‘onzen specialen sportverslaggever’ naar de wedstrijd, ‘welk verslag reeds in zijn geheel in de provincie-editie van Maandag zal worden opgenomen. Moge de Nederlandsche T.T., de Eerste Nederlandsche Motorsnelheidswegwedstrijd in Drenthe schitterend slagen!’

En zo zag de voorpagina eruit die maandag voor lezers in Drenthe – helemaal vol met de TT. Zelf kan je deze krant hier lezen.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.