NieuwOverige sport

Honderd jaar geleden werd de naam voor de Sixhaven verzonnen

Op 13 november 1919 besloot de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging om haar nieuwe Amsterdamse thuishaven te vernoemen naar jhr. W. Six, net daarvoor overleden. Het heet nu nog steeds de Sixhaven. We hebben de notulen.

De Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging is de oudste watersportverenging in Nederland. Tegenwoordig zit die in Muiden, maar het begon allemaal in Amsterdam.

Het Stadsarchief Amsterdam schrijft in de inventarisatie van het archief van de vereeniging: ‘Op 24 augustus 1848 besloot men aan Koning Willem II het beschermschap van de vereniging aan te bieden, gelijkertijd werd het erelidmaatschap aangeboden aan de prinsen van Oranje Hendrik en Frederik en aan een viertal “hooggeplaatste personen”. De Koning ging welwillend in op het verzoek en werd zo de beschermheer van de vereniging. De beide prinsen namen het erelidschap evenzeer aan, evenals de vier notabelen. Na het overlijden van Willem II in 1849 aanvaardde Koning Willem III het ere-voorzittersschap van de vereniging.’

Jonkheer Willem Six, heer van Wimmenum, leefde van 1859 tot en met 1919 en stamde uit de legendarische Amsterdamse familie met Nederlandse wortels tot in 1586. Vanaf 1890 werd zijn naam genoemd bij de KNZ&RV, aanvankelijk als deelnemer aan wedstrijden met de Yum Yum.

Eerde Beulakker schreef hierover in zijn promotie-onderzoek Onderscheid moet er zijn: ‘Tijdens een spectaculaire wedstrijd op de Nieuwe Maas eind september 1890, waarover de kranten schreven, versloeg Yum Yum de concurrent centerboard Amstel. Volgens een journalist van het tijdschrift Nederlandsche Sport ging Yum Yum op de haar bekende wijze vliegen als een meeuw.’

Six werd vooral bekend als bestuurder, onder meer als voorzitter van zijn vereniging. Precies honderd jaar geleden bouwde de KNR&ZV een nieuwe haven in Amsterdam-Noord totdat Six in september 1919 onverwacht overleed. Uit respect voor het werk van Six besloot de vereniging op 13 november 1919 de haven in aanbouw naar hem te vernoemen.

De notulen daarvan liggen in het Stadsarchief Amsterdam. Kijk maar:

Een jaar later was de haven gereed. Door de aanleg van de IJ-tunnel moest de Koninklijke verhuizen en op 1 mei 1953 vond de opening plaats van haar jachthaven in Muiden. De Sixhaven wordt nu beheerd door de Watersportvereniging Dok- en Scheepsbouw.

In 1924 trouwens deed De Willem Six mee in de 6 meterklasse bij de olympische zeilwedstrijden in Parijs. Tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam speelde de Sixhaven een centrale rol, onder meer door daar na afloop van de wedstrijden de vlaggen van het winnende land te hijsen.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je je waardering laten blijken door een kleine bijdrage te doen

Mijn gekozen waardering € -

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.