NieuwOverige sport

Paleis Soestdijk was in 1938 gastheer van de Baarnsche Boschloop

De MeyerBergman Erfgoed Groep heeft de sleutels gekregen van het paleis op Soestdijk. Er komen hotelkamers en ruimtes voor tentoonstellingen. In 1938 werd op dat terrein een bosloop gehouden.

De hooge bezoekers bleven aan den finish vertoeven tot de laatste looper binnen was en keerden toen, luid toegejuicht door het publiek, weder naar het paleis terug.

Op 8 augustus 1938 stond dit bericht in het tijdschrift Sport in Beeld / De Revue der Sporten: ‘Onder auspiciën van de K.N.A.U. en op initiatief van de heeren mr. A. baron Schimmelpenninck van der Oye, voorzitter van het Ned. Olympisch Comité en P. E. Tegelberg, voorzitter van de Alg. Baarnsche Oranjevereeniging, zal er voortaan telkenjare in de eerste week van September te Baarn een tweetal boschloopen worden gehouden, n.l. één van 3500 meter, openstaande voor iedereen en één van 5000 meter, uitsluitend open voor leden van de K.N.A.U.

De start van beide loopen, waarvan het parcours, zooals de naam reeds zegt, grootendeels door de bosschen zal gaan, zal zijn vóór het Paleis Soestdijk waar tevens voor den 5000 meter loop, welke een nationaal karakter draagt, ook de finish zal komen, terwijl het eindpunt van de 3500 meterloop hotel Zeiler zal zijn.

Z.K.H. Prins Bernhard, sympathiseerende met het plan, heeft als kleedgelegenheid voor de deelnemers bereids de stalgebouwen beschikbaar gesteld. Het gemeentebestuur van Baarn loofde reeds een permanenten wisselbeker uit voor den besten athleet van de 3 klassen waaruit de nationale 5000 meter boschloop bestaat.

Voor de eerste maal zullen deze boschloopen, welke bij afkorting de naam B.B. loopen zullen dragen, gehouden worden op Zaterdagmiddag 3 September a.s. en wel voor de 3500 meter loop te 3.30 uur en voor de nationale 5000 Meter loop te 5.00 uur.

In het comité, dat deze loopen organiseert, hebben zitting genomen: P. E. Tegelberg, voorzitter; N. Brunner, vice-voorzitter en G. J. C. Veldhuis, secretaris (als vertegenwoordigers van de K.N.A.U.); H. J. Balfoort, penningmeester; Mr. A. baron Schimmelpenninck van der Oye, voorzitter van het Ned. Olymp. Comité; A. J. G. Strengholt, voorz. v. d. Kon. Ned. Athletiek Unie; Mr. M. P. Thomassen a Thuessink v. d. Hoop v. Slochteren, namens de Chr. Oranjevereeniging; G. Haarman en Th. de Ruig namens de Alg. Baarnsche Oranjevereeniging.’

Aldus Sport in Beeld / De Revue der Sporten.

 

Koninklijk bezoek

De bosloop werd gehouden vanwege het veertigjarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Daarom werd deze opgeluisterd met een bezoek van prinses Juliana en prins Bernhard. Zo moeilijk moet dat ook niet geweest zijn, want ze woonden tenslotte in dat paleis. Even een korte wandeling en het volk was alweer tevrêe.

Dat kwam dan ook massaal naar Soestdijk. ‘De hooge bezoekers bleven aan den finish vertoeven tot de laatste looper binnen was en keerden toen, luid toegejuicht door het publiek, weder naar het paleis terug,’ aldus het verslag in Het Vaderland.

De winnaar van de 5.000 meter kreeg een wisselbeker, die het volgende jaar moest worden doorgegeven. D. Slegt van atletiekvereniging PSV uit Eindhoven nam deze daarom mee naar huis als snelste loper van de dag. Hij hoefde die alleen nooit meer uit zijn prijzenkast te halen, want op het laatste moment werd de editie van 1939 afgelast, gepland voor 2 september.

Bij de aankondiging hiervan in Het Algemeen Handelsblad werd niet vermeld, maar we mogen er gemakshalve van uitgaan dat dit kwam omdat net dat weekend de oorlog in Polen was uitgebroken. Twee dagen later verklaarden Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog aan de Duitsland – het officiële begin van de Tweede Wereldoorlog. Allemaal in dezelfde week dus en daarom hadden de bewoners van Soestdijk wel wat anders aan hun hoofd dan het vinden van een opvolger van D. Slegt van PSV.

Precies 75 jaar na die afgelasting in het Handelsblad was de eerste editie van de Royal Run, die inmiddels voor de vierde keer is georganiseerd. Slegt hoefde zijn wisselbeker gelukkig niet in te leveren – al was het maar omdat de organisatoren van nu nog nooit hebben gehoord van die bosloop van 1938.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.