NieuwZwemmen

De oprichting van de Amsterdamsche Zwemclub

De Amsterdamsche Zwemclub is de oudste zwemclub van Europa met 25 juni 1870 als officiële oprichtingsdatum. De club staat zo aan de vooravond van zijn 150e verjaardag.

De oudste melding in de kranten is echter al van 31 mei 1870 toen het Nieuws van den Dag schreef: ‘Naar wij vernemen vereenigden zich Zaterdagavond in de Bad- en Zweminrichting van den Heer C.J. Löwenstrom, aan den Westerdoksdijk alhier, eenige jongelingen, met het doel het wenschelijke te bespreken om hier ter stede eene Amsterdamsche Zwem-Club op te richten. Bereids werd aldaar een voorloopig bestuur uit de aanwezigen gekozen, ten einde uitvoering aan dit plan te geven.’

De eerste bijeenkomst van de club was daarmee al op 28 mei 1870 – bijna een maand eerder dan de officiële oprichting.

De eerste zwemwedstrijd

Inderdaad was de Amsterdamsche Zwemclub de eerste in zijn soort, alhoewel de eerste zwemwedstrijd in Nederland al op 23 september 1844 in Den Haag was. Die was georganiseerd door een burger-zwemschool aan het kanaal naar Scheveningen, op de plek waar nu Theesalon de Waterkant in het Westbroekpark zit.

De Rotterdamsche Courant schreef hierover op 24 september 1844: ‘Gisteren had alhier een wedstrijd plaats, die wel is waar nieuw in zijne soort, maar, den aard van ons Land in aanmerking genomen, ook op meer plaatsen van ons Vaderland nagevolgd, althans zeker aangemoedigd verdient (sic) te worden.’

Een echte zwemclub bestond alleen nog niet totdat die in 1870 in Amsterdam werd opgericht. ‘Het doel dezer Amsterdamsche Zwem-Club zal zijn,’ legden de aanwezigen vast, ‘het zwemmen meer algemeen te doen worden en zoo mogelijk jongelingen, welke hunne maatschappelijke loopbaan op of over het water wenschen te zoeken, in de gelegenheid te stellen, de voor hen zoo onontbeerlijke zwemkunst te beoefenen. Voorts behoudt zij zich voor, om voor het redden van drenkelingen geldelijke belooningen te mogen uitreiken, en eindelijk nog het houden van zwemwedstrijden met uitloving van prijzen en premiën.’

Eén van de belangrijkste personen van de zwemclub in deze beginfase was M.E. Bredius (1860-1930). De eerste wedstrijd van de Amsterdammers was op 6 augustus 1870, en werd een week eerder in een advertentie aangekondigd in het Algemeen Handelsblad.

Koningshuis

Het belang van die club werd tot in koninklijke kringen opgemerkt, bleek in 1895 tijdens de viering van het 25-jarig bestaan. De club ontving toen een zilveren medaille van de koningin ‘om te dienen tot prijs voor den wedstrijd “gekleed duiken”.’

Daarnaast gaf Emma een kleine zilveren medaille ‘voor den volkswedstrijd’.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je je waardering laten blijken door een kleine bijdrage te doen
Mijn gekozen waardering € -
Jurryt van de Vooren
http://Sportgeschiedenis.nl
Jurryt van de Vooren is sporthistoricus. Auteur van 'Amsterdam 1928' en de Bosatlas van het Nederlandse voetbal. Bezig met boekenserie over Amsterdam en sport. Nog steeds de enige Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord.