NieuwSport en politiekZwemmen

Hollandsche Dameszwemclub vergadert met Aletta Jacobs

Op 18 mei 1901 was er een opmerkelijke vergadering in Amsterdam. De Hollandsche Dameszwemclub was toen aanwezig bij een bijeenkomst over vrouwen en vrede, geleid door Aletta Jacobs. Het was niet het enige contact.

Van de Internationale Vrouwendag wordt gezegd dat die in 1910 is begonnen na een besluit op de Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie. Op 18 mei 1901 kwam Aletta Jacobs echter al met dit idee in een zaal waar ook leden zaten van de Hollandsche Dameszwemclub – clubarchief hier.

‘De presidente,’ zo schreef het Nieuws van den Dag over Jacobs, ‘herdacht in korte woorden den dag, waarop nu twee jaren geleden de Internationale Vredesconferentie in Den Haag geopend werd en stelde voor den 18en Mei voortaan te beschouwen en te vieren als een internationalen vrouwendag. Zij wees er op, dat, hoe onbereikbaar het voor oogen gestelde doel ook gelijkt, de vrouwen zich als taak kunnen stellen het kind in anti-militaire begrippen op te voeden, hoe zij het zijn die het “Vrede op aarde” moeten verkondigen.’

Uit dit verslag blijkt verder niet dat de leden van de zwemclub nog een inhoudelijke bijdrage hadden geleverd aan het thema: een manifestatie voor de vrede. Desondanks is het verrassend dat de Dameszwemclub aanwezig bij een bijeenkomst onder leiding van Aletta Jacobs.

Het bestuur van de Hollandsche Dames Zwemclub in 1926

Het was niet eens de enige keer dat dit gebeurde, want ook op 12 april 1901 was dat het geval tijdens een vergadering van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, waar de zwemclub werd vertegenwoordigd door mej. H. S. L. Sweers.

‘De Vereeniging is in 1886 te Amsterdam opgericht,’ zei ze daar, ‘en heeft ten doel de beoefening der zwemkunst bij vrouwen en meisjes aan te moedigen en te bevorderen. De Vereeniging verkreeg subsidie van het Gemeentebestuur en toestemming om van het kosteloos zwembad gebruik te maken. Twee middagen per week zijn daarvoor thans beschikbaar gesteld. Op die middagen bedraagt het getal vrouwen en meisies, die komen zwemmen van 400 tot 700. De Vereeniging hoopt, dat het volgend jaar hier ter stede een zweminrichting geopend zal wordeu uitsluitend voor vrouwen en waar het personeel ook uit vrouwen zal bestaan.’ Aldus Sweers in 1901.

Uit de krantenverslagen blijkt niet dat er nog meer contact is geweest tussen Aletta Jacobs en de dameszwemsters. Hoe dan ook: de voorlopers van AZ 1870 waren er in 1901 wel bij toen er geschiedenis werd geschreven.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.