NieuwSchaatsen

27 januari 1917: de eerste Elfstedentocht op film

Op 27 januari 1917 won Coen de Koning de Elfstedentocht, net als in 1912. Het is de eerste tocht die is vastgelegd op film. 

Hieronder het verhaal over de winter van 1917, dat De Koning zelf heeft geschreven in zijn persoonlijke memoires. Deze memoires zijn op papier gezet door kleinzoon Coen Rams.

In 1917 kwam er weer ijs. Ik woonde toen in Leur bij Breda. Door de oorlog 14 -18 kon ik mijn werk niet doen en was gedoemd thuis te blijven. Mijn patroon, Stefan Sijmons in Den Haag, stuurde mij elke maand mijn salaris, doch niets doen beviel mij niet en op het einde van 1916 kreeg ik een tijdelijke betrekking op het gemeentehuis in Etten-Leur. Ik moest meehelpen aan het distributieapparaat, eerst twee dagen in de week en later moest ik elke dag komen. Nu was de burgemeester niet zo erg gemakkelijk, maar daar gaf ik niets om. Ik zorgde dat ik mijn werk goed deed. Woensdagavond 24 januari 1917 kreeg ik bericht dat op zaterdag 27 en zondag 28 januari 1917 het Nederlands kampioenschap in Veendam zou worden gereden, waaraan ik graag zou deelnemen en op dezelfde zaterdag zou ook de Friese Elfstedenwedstrijd en -tocht worden gereden.

Donderdagsmorgens vroeg ik aan mijn chef van de distributie of ik ’s middags even mocht schaatsenrijden. En na veel gepraat mocht ik om half twaalf weg, maar ik moest zorgen dat ik om twee uur weer op het bureau was. Ik was al even voor twaalven op het ijs en ben daar anderhalf uur gaan trainen. Zo zelfs, dat toen ik om half twee thuiskwam, ik mij moest verschonen. Ik was om 2 uur terug op het bureau. Maar nu moest ik vrij hebben en dat moest via de burgemeester gaan. Dat heeft nogal wat voeten in aarde gehad, maar ik mocht gaan. Maar ik moest ’s maandags, uiterlijk dinsdags terug zijn. ’s Avonds heb ik mijn schaatsen nog geslepen, mijn kleren ingepakt, anderhalf pond biefstuk gebraden en in kleine stukjes gesneden en in vetvrij papier ingepakt. Een oud colbertjasje nam ik mee, waar niets aan verbeurd was.

En zo ging ik vrijdagmorgen met de eerste trein naar het hoge noorden. Wat moest ik doen? Naar het kampioenschap van Nederland of naar de Friese Elfstedenwedstrijd? Ik zou wel zien, ik had een kaartje genomen naar Leeuwarden, dan kon ik nog wel een kaartje van Leeuwarden naar Veendam kopen. Ik was om ongeveer twee uur in Leeuwarden en ben direct naar het bestuur van de wedstrijd gegaan. En daar was natuurlijk meneer Hepkema als voorzitter aanwezig. Toen hij mij zag, riep hij: “Ha, daar heb je De Koning. Je rijdt toch mee?” Ik zei: “Nee, ik ga naar Veendam voor het kampioenschap van Nederland.” Toen begon hij te lachen. “Zo, naar Veendam, dat zal niet gaan. Je hebt hier nog wat goed te maken, want Ferwerda rijdt morgen ook weer mee.” Nu, dat werkte als een rode lap op een stier. “Rijdt hij mee? Schrijf mij dan maar in, ik doe ook mee aan uw wedstrijd.” Dat was gauw beklonken en toen ging ik weer naar hotel De Kroon, waar ik kon logeren en waar elke Friese Elfstedenrijder een prettige ontvangst wordt bereid. Een hotelier die met de rijders meeleeft en hun veel goede wenken geeft, tenminste, ik was er evengoed thuis als bij mijn eigen.

“Je weet Coen, de slaapkamer niet afsluiten,” zei hij, toen ik naar boven ging om te maffen. Veel slapen doe je niet, maar wel goed uitrusten. En ja hoor, om half vier was hij op mijn kamer en ik zat om kwart voor vier al in de ontbijtzaal. Evenals in 1912 moest ik een pakje brood meenemen, maar dat had ik niet nodig. Ik was rijkelijk van eten voorzien.

Om 10 minuten over vier ging ik naar de verzamelplaats, waar ik mijn nummer en verdere papieren in ontvangst moest nemen. Er waren al veel deelnemers aan de wedstrijd aanwezig. Ik zag verschillende oude bekenden en allen waren het erover eens dat het weer toch beter was dan in 1912. Er was alleen een beetje meer wind. Het zal zowat 10 minuten voor 5 zijn geweest, toen ik een groepje deelnemers bij elkaar zag staan praten. En ja hoor, daar zag ik ook Ferwerda bij staan. De tweede aankomende in 1912. Ik sloot mij bij dit clubje aan en toen deelde ik de heer Ferwerda mee dat ik of als eerste zou aankomen of als dat niet zo was, ze een doodskist voor mij moesten bestellen. Want een tussenweg was er niet. Het werd even stil, doch daar de tijd van starten naderde, waren allen in de weer om zich daarvoor klaar te maken.

Om vijf uur precies werd er gestart en direct ging het in een flink tempo naar Dokkum. Onderweg hebben we even moeten wachten op Ferwerda, daar zijn schaatsen niet goed zaten. Ik wachtte alleen, omdat ik in het donker de weg niet wist. We kwamen met z’n zessen het eerst in Dokkum aan. Daar heb ik vlug de kaart laten aftekenen en ben toen weer op de terugweg naar Leeuwarden gegaan. Tijdens een wedstrijd kijk ik nooit om en de baan was goed te onderscheiden (want hoe langer je in het donker op het ijs rijdt, des te beter je kan zien). Ik was ongeveer 10 kilometer vóór Leeuwarden, toen ik iemand hoorde vallen. Ik keek om en stond even stil. Het was Swierstra, die gevallen was en de anderen zag ik niet. Swierstra deelde mij mee dat hij in een scheur in het ijs terecht was gekomen. Ik had een andere mening, volgens mij had hij te veel van zijn krachten gevergd door mij te volgen. Ik had een lange slag aangenomen, zoals ik dat deed op de 10.000 meter en hij kon mij wel volgen, maar die lange slag was hij niet gewoon, dus had hij te veel van zichzelf gevergd. Toen hij weer was opgestaan, gingen we verder. Ik reed steeds op kop. De controlepost in Leeuwarden was zeker 300 à 400 meter van het ijs verwijderd en nadat ik daar mijn kaart ter tekening had aangeboden, vertrok ik weer naar het ijs. Toen ik weer op het ijs stond, kwam Swierstra eraan en die moest dezelfde weg naar de controlepost nemen als ik. En voort ging het, op Franeker af. Daar aangekomen, waren er op de controlepost geen controleurs om mijn kaart af te tekenen en daar ik geen zin op hen te wachten, heeft de kastelein mijn kaart afgetekend.

Ik zag nog geen enkele concurrent aankomen, heb een glas melk genomen en ging daarna op weg naar Harlingen. Ik had al enige malen wat gesneden biefstuk onder het rijden opgegeten en ik was nog buitengewoon fris.

In Harlingen aangekomen, waren er evenals in Franeker geen controleurs op de controlepost. Gauw een glas lauwe melk gedronken en de kastelein tekende mijn kaart af. Later hoorde ik dat er geen controleurs waren, omdat ik volgens schema overal anderhalf uur te vroeg was aangekomen. Van Harlingen naar Bolsward. Dat ik daar niet verdwaald ben, is mij tot op heden nog steeds een raadsel. Ik heb wel vijfmaal moeten vragen of het de goede weg was naar Bolsward en omdat daar Fries werd gesproken, kon ik de aanwijzingen niet goed begrijpen, maar ik ging door en kwam behouden in Bolsward aan. Daar waren de controleurs op hun post en ik kon direct door, na eerst een glas melk met een ei genomen te hebben. Op weg naar Workum. Hier waren weer geen controleurs, dus de kastelein moest maar weer de kaart aftekenen. Daar heb ik ook een glas melk en een ei genomen en daarna stevende ik op Hindeloopen af. Natuurlijk had ik in Workum de weg gevraagd en zonder verkeerd te hebben gereden, kwam ik in Hindeloopen aan.

De controlepost was op het ijs. Ik zag er een dikke heer staan in een pelsjas (later bleek het de burgemeester van Hindeloopen te zijn). Deze was erg verwonderd dat er nu al een wedstrijdrijder was, al zo vlug. Bij de burgemeester stond een fotograaf met een filmapparaat en de burgemeester vroeg mij even voor hem te willen rijden. Ik heb hieraan voldaan en toen ging ik op weg naar Stavoren. “Maar steeds de dijk houden, dan kom je in Stavoren,” had de burgemeester mij gezegd. Maar zodra ik iemand tegenkwam, vroeg ik toch maar: “Is dit de goede weg naar Stavoren?” Ik was nog steeds in prima conditie en reed mijn bekende lange slag, handen op de rug. Alleen als ik wat biefstuk uit mijn jas moest halen dan kwamen ze van mijn rug af.

Een kennis van mij, jammer dat ik mij zijn naam niet meer kan herinneren, had een paar reserve-noren voor mij meegenomen om die in Stavoren te verwisselen met die waar ik ruim de helft van de tocht mee had volbracht. Maar dat ging niet en wel om de volgende reden. In Bolsward voelde ik dat een schoen van mijn Noor mijn hiel had geschaafd en ik had er van Bolsward tot Stavoren veel pijn aan gehad en daar de pijn, je raakt aan alles gewend, wat minder was, durfde ik het niet aan om van Noren te wisselen. Ik liet mijn kaart aftekenen en moest weer verder. Ik vroeg om een gids, maar die waren er niet. Ze hadden er al moeten zijn, hierop wachten deed ik niet en ik ging op weg naar Sloten. Hoe ik ook uitkeek, nergens was een gids te bekennen, totdat even voorbij de Galamadammerbrug negen gidsen aan kwamen gereden. Ik hield ze staande en een van dezen moest me over de Morra naar Sloten gidsen. En voort ging het weer, eerst op Balk aan. Ik reed vóór en de gids kon mij volgen.
Toen we in Balk aankwamen, legde de gids uit hoe ik nu moest rijden om in Sloten te komen. Hij ging niet mee, want het stuk van de Galamadammerbrug tot Balk was wat te hard gegaan en hij was erg moe. Ik ging maar alleen op weg naar Sloten over het Slotermeer. Gelukkig reed op grote afstand van mij een rijder die volgens mijn gids naar Sloten ging en dat was zo.

Toen ik in Sloten aankwam, was hij daar ook. Omdat mijn vriend bang was dat er in Sloten geen controle zou zijn, heeft hij vanuit Stavoren Sloten opgebeld dat ik al in aantocht was. En ja, de controlepost in Sloten was volledig bezet. Nu moest ik over het Slotermeer naar IJlst. Het is voor een rijder die niet bekend is op het meer ondoenlijk om zonder gids de juiste weg te vinden. Er waren gidsen aanwezig en er kwam een gids die mij als het nodig was de weg naar IJlst kon wijzen. Wat heb je onder de Friezen toch geweldige rijders. Het zijn prachtige rijders, alleen hun slag is wat te kort. Maar hoever was ik nu op nummer twee voor? Ik kon nergens inlichtingen krijgen.

Toen ik weer startte om naar IJlst te gaan, wist ik nog niets. En toen de gids en ik Sloten verlieten, kwam ik weer op hetzelfde stuk baan, waar ik even tevoren ook had gereden toen ik naar Sloten moest.

We kwamen bij een punt waar een bordje naar Balk wees. Van daaruit kon ik Balk zien liggen en toen ik daar niemand op het ijs zag, wist ik dat ik ongeveer zeven kilometer voorsprong had op nummer twee. Dat gaf mij moed. Ik wist nu wat. Mijn gids vroeg mij of hij zo hard mocht rijden als hij wilde. Ik antwoordde: “Ja, maar niet sprinten.” Van Sloten tot Woudsend heeft de gids gereden. Geweldig. En daar ik te koppig was om hem tot mindere snelheid aan te sporen, moet ik bekennen dat het een prima schaatsenrijder was met een flinke slag. Later heeft men mij verteld dat hij van een bekende Friese hardrijdersfamilie was op de korte baan. Een van de Paepjes uit Lemmer.

Enige kilometers vóór IJlst is er een zijweg die naar Heerenveen gaat en uitloopt op het Slotermeer. Toen ik die zijweg passeerde, het ging intussen wat langzamer, hoorde ik roepen: “Hé Coen, ben je er nu al. Ik was onderweg naar Sloten, maar ik ga wel met jullie mee.” En zo reden we met ons drieën verder. Zoals ik eerder meldde, keek ik onder het rijden nooit om. We kwamen in IJlst. Daar merkte ik dat de gids van Sloten niet meer te zien was. Hij had ons zonder wat te zeggen verlaten. Of hij zijn krachten had verspeeld, weet ik niet, maar ik geloof dat hij blij was dat die andere rijder zijn werk kwam overnemen.

In IJlst was er weer geen controleur om mijn kaart af te tekenen, zodat de kastelein het weer moest doen. Intussen was er wat meer wind komen opzetten en vanaf Stavoren hadden we wind tegen gehad. Toen gingen we over het Sneekermeer naar Sneek. Daar ik geen gids had, zou de man uit Heerenveen mij naar Sneek brengen en zo kwam ik in Sneek aan. Daar was ook de persoon die in Stavoren met mijn reserve- noren was. Hij wachtte op mij bij de controlepost. En omdat ik in IJlst niets had gebruikt, nam ik twee glazen lauwe melk en 2 eieren. Later zou blijken dat ik daar verkeerd aan had gedaan. Ik ging weer op pad naar Leeuwarden, de laatste etappe. Vanaf de Dillen ging alles goed, maar op de vaart naar Leeuwarden ging het stroef. De wind was toch wat sterk. Daar kreeg ik een vent achter me rijden, die mij als een windbreker had genomen. Hoe ik ook reed, die kerel bleef mij volgen. Nooit nam hij maar een ogenblik de kop. Ging ik wat langzamer rijden, dan deed hij dat ook. Zette ik er een flinke gang in, dan hij ook. Het was om radeloos van te worden. Dat duurde zo, totdat we onder Leeuwarden kwamen. Daar waren veel schaatsenrijders die de wedstrijdrijders tegemoetkwamen.

Daar hoorde ik mijn naam roepen. Het was Arie Bouma uit Leeuwarden met wie ik in Davos had getraind en wedstrijden gereden. Hij nam direct de kop en voort ging het op de eindstreep af. Een kilometer voor de eindstreep had Arie er genoeg van. Ik reed verder, alles gevend wat nog in mij was en ik kwam als eerste aan.

Direct de trap op naar het bestuur van de Elfstedenwedstrijd om mijn getekende kaart in te leveren. Mevrouw Coehoorn van Sminia en baron Rengers uit Leeuwarden waren in de zaal. Mevrouw was de eerste die mij gelukwenste. Ze beduidde mij op de divan plaats te nemen die in de zaal stond. Dan kon ik even uitblazen, wat ik heel graag deed. Daar mijn hiel nog wat gevoelig was, trok ik mijn noren uit en jawel hoor, het bloed zat in de rechterschoen en een grote plek bloed in mijn kousen. Maar dat gaf niets, ik was nummer één in deze titanenstrijd, want dat is het en blijft het. Een monsterrace.

Baron Rengers bestelde een taxi en bracht mij naar het hotel. Daar stelde hij een telegram op om naar mijn vrouw in Leur te zenden. Daarmee heeft hij zich persoonlijk belast. Nadat ik een bad had genomen, begaf ik mij direct naar bed en vroeg de hotelier om me tot minstens zes uur ’s avonds met rust te laten. Ik had rust en ruimte nodig en om te voorkomen dat ik werd gestoord, sloot de heer Rengers mijn slaapkamer van buiten af. Hij zei: “Ziezo, nu hoef je niet bang te zijn dat ongenode gasten je toch komen bezoeken. Om zes uur zal ik je roepen en je dan eens wat lekkers laten eten.” En zo heb ik lekker uitgerust, hoewel ik geen ogenblik heb geslapen. De emotie van eerste te zijn hield de slaap tegen.

Op dit moment kon het mij niet schelen wie er tweede of derde was geworden, dat zou ik wel om zes uur ’s avonds horen. Tegen die tijd kwam de hotelier mij roepen en ik was direct beneden, want ik had honger. Joris van de Berg en de heer Veraart, beiden sportjournalisten, wachtten mij al op. Zij hebben natuurlijk diverse vragen gesteld. Onder het eten werd er verder gesproken en heb ik nog meer vragen beantwoord. Toen hoorde ik ook dat Swierstra tweede was geworden in een tijd van 10.21 2/5 seconde. Mijn tijd was 9.53 3/5 seconde.

Uit de uitslag van de Friese Elfstedenwedstrijd kunt u zien dat ik revanche heb genomen op Ferwerda. Hij is bijna twee uur na mij aangekomen. Wat de heer Swierstra betreft, kan ik het volgende melden. Deze rijder wist dat ik voor iedereen, dus ook voor hem, een grote concurrent was. Daarom probeerde hij in het begin bij mij te blijven. Van Leeuwarden naar Dokkum was dit voor hem niet moeilijk, omdat we met ons zessen aan kop gingen en er toen geen uitlooppogingen werden ondernomen. Maar op de terugweg van Dokkum naar Leeuwarden heb ik steeds de kop genomen en Swierstra was direct achter mij gaan rijden. Daar mijn slag op noren langer was dan die van hem op zijn Friese schaatsen, kon hij niet in mijn slag blijven. Dit vermoeide hem zeer. Daarom was hij gevallen en zoals ik al dacht, was dat door vermoeidheid. Hij ontdekte dat hij beter op zichzelf kon rijden, dan achter mij aan te gaan. Hierdoor kon Swierstra weer zijn eigen stijl en streek rijden en het is gebleken dat dat beter voor hem was.

Ik heb nu twee keer de Friese Elfstedenwedstrijd gereden en ik hoop dat het bestuur van deze wedstrijd en tocht ervoor zal zorgdragen dat men door wegwijzers te plaatsen niet meer verkeerd kan rijden.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.