NieuwSchaatsen

Op 15 januari 1909 was de oprichting van de Vereniging De Friesche Elf Steden

Het is vandaag de 112e verjaardag van de Elfstedenvereniging. Dat is dan ook de reden om 15 januari uit te kiezen als de Dag van de Elfstedentocht. Deze organisatie is strikt Fries, zoals vastgelegd op de eerste vergadering. 

De Vereniging De Friesche Elf Steden – sinds 2009 Koninklijk – werd op 15 januari 1909 opgericht. Dat was enkele dagen ná de eerste Elfstedentocht, waarvoor de Friesche IJsbond nog verantwoordelijk was. Mindert Hepkema vond echter dat er voor de Elfstedentocht een eigen organisatie moest bestaan en zo riep hij de plaatselijke notabelen bij elkaar, waarvan een groot aantal uit zijn eigen netwerk bij de Leeuwarder voetbalclub Frisia.  Zelf werd hij voorzitter en bleef dat tot zijn dood in 1947.

Hepkema wilde zo snel mogelijk in heel Friesland een netwerk van steden opbouwen om te benadrukken dat deze provincie zelf alles in handen heeft. Alhoewel de Elfstedentocht een nationaal evenement is, toegankelijk voor iedereen, is de organisatie Fries.

Dit verhaal is afkomstig uit mijn boek over de geschiedenis van de Elfstedentocht – hier kopen

Friese steden

Elfstedenhistoricus Johannes Lolkama schreef dat Bolsward, Franeker, Harlingen en Sloten zich in 1910 bij dit netwerk hadden aangesloten; een jaar later volgde de rest van de steden. Op de eerste vergadering meldden zich 32 leden, wat aan het eind van het jaar was gegroeid naar 350, waaronder tachtig uit Holland. Het klopte dus wat Hepkema zei: de organisatie is Fries, maar aan de tocht zelf mag iedereen meedoen.

Op 24 november 1909 hield de vereniging in Leeuwarden de eerste ledenvergadering sinds haar oprichting. Uit de verslagen bleek dat er al door de hele provincie contacten waren gelegd. Er waren inmiddels afdelingen opgericht of in oprichting in Bolsward, Sloten, Franeker, Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Sneek en Workum. Alleen uit IJlst en Stavoren waren nog geen positieve berichten.

Verder kwamen er positieve individuele reacties uit Holland en zelfs uit Bremen en Bombay! ‘Voorloopig kan men dus tevreden zijn,’ meldden de notulen. ‘Niet van uit Holland moet de leiding van elf-steden-tochten uitgaan, doch deze behoort in Friesland thuis.’

Want de Elfstedenvereniging is een Friese organisatie om het evenement te organiseren, waaraan iedereen mag meedoen.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.