NieuwSchaatsen

Wereldkampioen Jaap Eden plaatste in 1893 een advertentie om zijn supporters te bedanken

Eind negentiende eeuw bestond Twitter nog niet. Een sporter die zijn supporters wilde bedanken voor alle steun moest daarom iets anders verzinnen, zoals Jaap Eden op 26 januari 1893.

Jaap Eden won in 1893 in Amsterdam het eerste officiële WK allround. Zijn woonplaats Haarlem ontplofte van vreugde toen dit gebeurde. ‘Nog nooit heeft uw correspondent zijn stadgenooten zoo uit den band zien springen,’ aldus Het Nieuws van den Dag, ‘als toen heden in den middag het bericht kwam, dat onze Jaap (…) de vreemdelingen had verslagen en hij alzoo kampioen der wereld was geworden. De deftigste pruikjes maakten een sprongetje, en al spoedig werd het plan geopperd hem, die de Spaarnestad zulk een roem bezorgd had, feestelijk te ontvangen.’

Nog dezelfde maand dankte Eden hoogstpersoonlijk zijn fans met een advertentie in de krant – tussen de rouwadvertenties. ‘Geachte Landgenooten! Voor de talrijke, zeer gewaardeerde hartelijke blijken van hulden en sympathie, mij dezer dagen geschonken, betuig ik mijn besten dank. Vriendelijk groetend, JAAP EDEN.’

Janus Ooms

Het was een mooie manier om de vele supporters te bedanken, die hem hadden gesteund. Eden was alleen niet de eerste sporter, die via een advertentie zijn dankwoord uitsprak. De Amsterdamse roeier Janus Ooms deed dat in 1891 ook al, tot twee keer toe zelfs.

Op 25 september 1891 stond in Het Nieuws van den Dag: ‘DANKBETUIGING. Mijn innigen dank aan Vrienden en Bekenden voor de blijken van sympathie, bij mijn overwinning van het Kampioenschap van Nederland.’

Nog geen maand daarna, op 14 oktober, verscheen de volgende annonce: ‘Dankbetuiging! Hartelijk dank aan allen, voor mij de eer bewezen. J.J.K. Ooms, Kampioen van Nederland en Frankrijk.’

En zo bouwden de twee meest Nederlandse succesvolle sporters van eind negentiende eeuw aan hun band met de supporters – ruim 125 jaar geleden al! Net Twitter, maar dan wat langzamer.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.