NieuwSport en politiek

In 1959 stond sport voor de eerste keer in de Troonrede

Eind negentiende eeuw kwam de sport op in ons land. Dat ging lang om buiten de aandacht van de nationale politiek en daarom duurde het ook heel lang voordat dit onderwerp voor de eerste keer in de Troonrede werd aangesneden.

Jan Rijpstra doet onderzoek naar de historische banden tussen sport en politiek. De eerste keer dat sport in een Troonrede voorkwam was in 1959, zo ontdekte hij.

Koningin Juliana zei toen: ‘In het bewustzijn van de grote waarde die radio en televisie in stijgende mate kunnen hebben, is besloten tot uitbreiding van de televisiezendtijd. Waakzaamheid is geboden opdat de toeneming van de materiële welvaart de in de hedendaagse maatschappij dreigende verzakelijking niet versterke.

Veeleer behoort zij dienstbaar te zijn aan de geestelijke verheffing van ons volk. In dit verband ware o.a. te denken aan maatschappelijk werk, aan kennisneming van ons oude cultuurbezit en van uitingen van hedendaagse kunst en aan een zinvolle vrijetijdsbesteding, waaronder de sport. Van bijzonder belang voor de toekomst van ons volk is daarbij een verantwoorde vorming van de jeugd. De Regering is van de ingrijpende betekenis van deze kant van ons volk doordrongen. Voor zover het op haar weg ligt zal zij hier stimulerend optreden.’

Deze passage betekende overigens niet dat de nationale overheid daarna zijn geringe belangstelling voor sport spectaculair veranderde, maar 1959 werd zo wel het eerste jaar waarin sport in de Troonrede stond.

Advertentie


Reserveer bij bol.com

Jurryt van de Vooren
http://Sportgeschiedenis.nl
Jurryt van de Vooren is sporthistoricus. Auteur van 'Amsterdam 1928' en de Bosatlas van het Nederlandse voetbal. Bezig met boekenserie over Amsterdam en sport. Nog steeds de enige Amsterdammer die is afgestudeerd op Feyenoord.