NieuwSportboeken (Advertorial)

De intocht van de sport in Nederland

In 1945 schreef journalist en HFC-lid J.A. Brongers het boek ‘De intocht van de sport in Nederland. Een groot sportpionier: Pim Mulier’. Delen van het manuscript verschenen in 1948 in het tijdschrift Sportief, maar het gehele manuscript bleef door het overlijden van Brongers onuitgegeven en verdween in het archief van diens zoon Ayolt Brongers.

Nu, vierenzeventig jaar later, is de tijd gekomen om dit werk alsnog uit te geven, als eerbetoon aan Brongers, maar vooral omdat het een erg interessant en lezenswaardig werk over de grote Nederlandse sportpionier is.

Brongers en Pim Mulier hadden veel met elkaar gemeen. Het waren HFC’ers, verzamelaars en sportschrijvers, beiden gezegend met een ongekende werklust. Ze bewonderden elkaar en kwamen geregeld bij elkaar over de vloer.

Met deze biografie wilde Brongers Mulier ontrukken uit de vergetelheid en hem eren voor het pionierswerk dat hij voor de sport in Nederland verricht heeft.

Koop bij bol.com