Sportboeken (Advertorial)

Topsport & ethiek

Het is aannemelijk dat alle coaches in hun carrière met ethische dilemma’s te maken zullen krijgen. Dit boek is bedoeld om de coach aan het denken te zetten en te helpen in zijn sportomgeving, waarin zoveel belangen, uitdagingen, maar ook verleidingen zijn, een eigen gedachte te vormen over wat belangrijk en waardevol is en bovendien hoe die waarden beschermd en bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Waar sta ik voor, wat vind ik acceptabel, wat vind ik goed of fout?

Niets in dit boek is dé waarheid. Want elk perspectief dat wordt gegeven, is vanuit een opvatting of overtuiging. Dat geldt zowel voor alle reflecties, als voor de uitleg van de deskundigen op specifieke terreinen. Alle casussen die worden beschreven, zijn niet verzonnen, maar situaties uit de praktijk, die door coaches zijn aangedragen. Ook hebben andere mensen die in de sport werkzaam zijn en met een scherp kompas richting geven aan wat we met z’n allen belangrijk vinden, een aantal mooie voorbeelden gegeven, dat ook in de vorm van dilemma’s wordt weergegeven.

Onder de streep is dé hamvraag: Vind ik het oké wat hier gebeurt? De coach werkt vaak met vele anderen samen, ieder met zijn eigen belangen, ideeën, opvattingen en overtuigingen en derhalve is deze vraag ook voor hen bestemd. Het is dan niet ondenkbaar dat het niet voor iedereen oké is wat er gebeurt. Het ethisch conflict ontstaat waar belangen botsen.

Topsport & ethiek geeft verdieping op uiteenlopende situaties in drie aandachtsvelden (doping, matchfixing en ontoelaatbaar gedrag) en biedt handvaten hoe te handelen. Maar het grootste doel van het boek is dat de coach al voordat er een ethische snaar wordt geraakt, een beeld krijgt hoe hij op een bepaalde situatie wil reageren en hoe hij dan zal handelen.

Bestel bij Bol.com