Voetbal

1-aprilgrap uit 1932: Feyenoord bouwt stadion met eigen vliegveld

Op 31 maart 1932 maakte het Rotterdamsch Nieuwsblad bekend dat Feyenoord een nieuw stadion kreeg voor 100.000 toeschouwers met een eigen vliegveld. ‘Reeds morgen zal op het uitgekozen terrein de eerste paal worden geslagen.’

De tekening van het nieuwe stadion

Spectaculair artikel Een nieuw Feyenoord-stadion voor 100.000 toeschouwers: ’Zoals bekend heeft het Feijenoord-bestuur aan Burgem. en Weth. een drieledig plan voor een nieuw Stadion voorgelegd met verzoek daaruit een keuze te willen doen. Niettegenstaande den nood der tijden hebben B. en W. als hun meening te kennen gegeven, dat zelfs het grootste plan plan A niet in de behoefte van de toekomst voorziet, weshalve aan het bestuur van Feijenoord een gemeentelijk plan is overhandigd, dat door dit bestuur met vreugde is begroet omdat het de stoutste verwachtingen overtreft.

Het plan omvat een Stadion met monumentalen ingang, tribunes van drie verdiepingen, die totaal 100.000 toeschouwers kunnen herbergen, een parkeerterrein voor 10 auto’s, een eigen radio-zender en … een vliegveld van betrekkelijk kleine afmeting, omdat men voorziet, dat binnen afzienbaren tijd het sportvliegen even populair zal worden als thans het autorijden.

Voorts zal er een meermast worden gebouwd voor luchtschepen, in de verwachting dat bij de in voorbereiding zijnde wedstrijden om het wereldkampioenschap, waarvan de organisatie in 1933 aan den KNVB zou worden opgedragen, vele landen hun elftal per luchtschip zullen laten reizen ten einde zoo weinig mogelijk tijd te verliezen.

Aan de majestueuse architectuur is veel aandacht besteed, het zal ongetwijfeld het fraaiste stadion van Europa worden, mede door de inrichting van kleed- en en badkamers, een operatie-kamer, bomvrije scheidsrechterssalons, enz enz.

Bij den bouw en de inrichting zal men de medewerking verkrijgen van de op het gebied van voetbaltribunes tribunes en sportvelden-entourage beproefde firma De Roos & Overeynder, terwijl de sierkunstenaars Jaap Gidding, Jac. Jongert en ir. M. C. A. Meischke voor het meer intiem kunstzinnige gedeelte zullen zorgen.

Op het voorplein zal een standbeeld verrijzen en daarvoor is als model gekozen Van Dijke terwijl hij hands maakt. Een bekend Belgisch beeldhouwer – vermoedelijk Lagae, uit Roeselaere thans, in Argentinië, of anders Rik Wouters, uit Antwerpen, zal met de uitvoering daarvan worden belast.

De grootst mogelijke spoed is door B. en W. verzocht en in verband daarmede, is het plan gisteravond door het Feijenoord-bestuur behandeld en … met algemeene stemmen goedgekeurd

Reeds morgen – Vrijdagochtend om 10 uur – zal op het uitgekozen terrein dat iets Zuidelijker aan den Dordtschen Straatweg ligt dan het tegenwoordige veld, de eerste paal worden geslagen, waarbij de eere-voorzitter van Feijenoord, de heer J. M. Weber een rede zal uitspreken welke naar schatting om 1 uur wel zal zijn beëindigd.

Moge Feijenoord in dit grootsche bouwwerk menig kampioenschap behalen!’

Helaas weet ik niet hoeveel mensen er op 1 april 1932 om 10 uur bij de zogenaamde plechtigheid aanwezig waren.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.