NieuwVoetbal

Alleen al de bouw van De Kuip was voor Rotterdam een symbool van moed en vertrouwen

Op 2 december 1936 sprak de Rotterdamse burgemeester Drooglever Fortuyn zijn bevolking toe over comité Herlevend Rotterdam. De bouw van de Kuip was het icoon van de hervonden trots.

Op 24 oktober 1936 schreef dagblad Het Vaderland over de oprichting van comité Herlevend Rotterdam: ‘Dit comité zal de vraag onder het oog zien, hoe de burgerij zou kunnen meewerken tot verlevendiging van het bedrijfsleven en daardoor tot vermindering van de werkeloosheid. Als leden van dit comité zijn behalve de wethouders vertegenwoordigers uit verschillende kringen van de burgerij aangezocht.’ De burgemeester zelf was aangesteld als voorzitter.

In die hoedanigheid richtte hij in een speciaal filmpje op 2 december 1936 het woord tot zijn stad. Opvallend aan zijn toespraak was hoe hij Stadion Feyenoord als positief voorbeeld gebruikte – overigens zonder het bij naam te noemen. Precies op het moment dat Droogleever Fortuyn sprak over “moed en vertrouwen” – na 36 seconden –  verschijnt de Kuip in beeld. “Daarvoor is in de eerste plaats nodig moed en vertrouwen,” aldus de ambtsvader. ”Het is niet voldoende dat wij die zelf hebben; wij moeten alles doen om ze ook bij anderen op te wekken.”

Enkele maanden vóór de ingebruikname van het stadion werd het door de burgemeester dus al als voorbeeld gesteld hoe Rotterdam de crisis moest bezweren. Zo speelde sport een belangrijke rol in herlevend Rotterdam, want naast de oplevering van het nieuwe stadion vierde deze stad in 1936 ook de uitzonderlijke successen van zwemster Rie Mastenbroek op de Olympische Spelen in Berlijn.

Tijdens de officiële opening van de Kuip in 1937 kreeg Droogleever Fortuyn het recht om de eerste bal te schoppen, wellicht als dank voor het positieve gebruik van de Kuip in zijn toespraak.

De complete tekst van de toespraak van de burgemeester

“Als voorzitter van het Comité Herlevend Rotterdam maak ik gaarne gebruik van de gelegenheid mij geboden om door middel van het filmjournaal iets over dit Comité tot u te zeggen. De bedoeling van Herlevend Rotterdam is om het handels- en bedrijfsleven, na door de langdurige crisis in zo grote moeilijkheden is gekomen, weer op gang te helpen.

Er zijn gelukkig tekenen die erop schijnen te wijzen dat het laagste punt van de depressie is gepasseerd. Dat er weer kans komt op verbetering. Daarvoor is in de eerste plaats nodig moed en vertrouwen. Het is niet voldoende dat wij die zelf hebben; wij moeten alles doen om ze ook bij anderen op te wekken. De negatieve mentaliteit van moedeloosheid moet plaatsmaken voor een positieve geest van durf en aanpakken.

Laat eenieder, die het zich enigszins kan veroorloven, nu de werkzaamheden doen verrichten, waarmee hij van plan was te wachten tot betere tijden zouden aanbreken. Laat hij die het kan, nu in zijn bedrijf of huis zonder verder uitstel datgene aanschaffen wat hij nodig heeft.

Niemand behoeft te menen dat hetgeen hij persoonlijk vermag van te weinig betekenis is om invloed ten goede uit te oefenen. Niets is in dit geval te klein, elke hulp heeft zijn waarde. Ik doe daartoe namens Herlevend Rotterdam op uw aller medewerken een krachtig beroep.”

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.