NieuwVoetbal

De KNVB is twee keer opgericht

Op 8 december 1889 was de officiële oprichting van de Nederlandse Voetbal- en Atletischen bond, de voorloper van de KNVB. Het is vandaag dus de 131e verjaardag van de voetbalbond, maar volgens de notulen van toen was die een maand eerder ook al opgericht. 

Deze NV&AB was de voorloper van de huidige KNVB, waarbij met name sportpionier Mulier een belangrijke rol speelde. Dat was dan ook de reden dat de eerste bijeenkomst in Haarlem was, de stad waarin hij zelf woonde. Alleen was die eerste vergadering niet op 8 december 1889, maar al op 17 november – precies drie weken eerder!

De notulen van die eerste bijeenkomst staan op de website van het Nationaal Archief en laten aan duidelijkheid weinig te wensen over: ‘Vergadering tot oprichting van den Nederlandschen Voetbal- en Athletischen Bond, gehouden op zondag 17 november 1889, in het café Neuf te Haarlem.’

De Bond wordt geconstitueerd

Rondom de tafel zaten vijftien mannen, onder wie dagvoorzitter Mulier, Pieter Drooglever Fortuijn (de latere burgemeester van Rotterdam) en Herman Gorter, die eerder dat jaar ook al schrijver was van het epos Mei. Om elf uur in de ochtend opende Mulier de bijeenkomst en vroeg meteen of er iemand was met bezwaren tegen de oprichting van de voetbalbond. ‘Niemand vraagt echter het woord, zoodat de Bond dus zal worden geconstitueerd.’ De oprichting van de Voetbalbond was daarmee een feit.

Aan het eind van de bijeenkomst spraken de aanwezigen nog eenmaal over het historische karakter: ‘De Voetbal-bond is dus nu opgericht. Mogen de Nederlandsche Voetbal-Clubs inzien, dat een leidend lichaam noodzakelijk is en mogen zij, nu de financieele lasten voor de clubs op een zoo laag mogelijk bedrag zijn vastgesteld, zich door niets meer laten weerhouden, om aan den Bond gedurende zijn eerste levensjaar een krachtig optreden te verzekeren.’

Daarna gingen de voetbalheren uiteen om elkaar op 8 december 1889 voor de tweede keer te treffen. Niet in Haarlem, zoals de KNVB op de jubileumsite schrijft, maar in het Haagse café Central. Daar werden de reglementen en het eerste bestuur vastgesteld, met de meeste stemmen voor Mulier. ‘De heer Mulier, die eerst het presidium niet op zich wilde nemen, zwicht voor den aandrang der vergadering en verklaart onder luid applaus, dat hij het presidentschap aanvaardt.’

Door deze notulen blijft er maar één conclusie mogelijk: de daadwerkelijke oprichting van de Voetbalbond was op 17 november 1889, waarna reglementen en bestuur op 8 december 1889 werden geregeld. Maar goed, de jarige bepaalt zelf wel wanneer het feestje is. En dat is dus vandaag, maar vanwege corona is het alleen niet echt feest voor het Nederlandse voetbal.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.