Voetbal

De FIFA-spelregelcommissie is ouder dan de FIFA

Voor de spelregels van het internationale voetbal heeft de FIFA een speciale commissie. Die organisatie is ouder dan de voetbalbond zelf.

De wereldvoetbalbond FIFA is opgericht op 21 mei 1904 na een initiatief van Frankrijk, België, Denemarken, Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland. Op de Britse eilanden bestond er alleen geen enkele interesse voor een internationale voetbalorganisatie, wat de geloofwaardigheid van de FIFA ernstig ondermijnde. Tenslotte is het voetbal daar ontstaan. Alsof er een wereldcomité voor de Elfstedentocht wordt opgericht waarmee Friesland niets te maken wil hebben.

Wales, Engeland, Schotland en Ierland zijn in feite de wieg van de voetbalsport en daarom worden zij de Home Nations genoemd. Ze speelden al in de negentiende eeuw onderlinge wedstrijden tegen elkaar, ver voordat de FIFA bestond. Voor die onderlinge wedstrijden was het nodig om afspraken te maken over spelregels, die door alle partijen werden erkend, de zogenaamde Laws of het Game. Het is voor een scheidsrechter tenslotte veel makkelijker als beide elftallen met dezelfde regels spelen. Dat scheelt een hoop ruzie.

Om dat te regelen werd in 1886 de International Football Asscociation Board (IFAB) opgericht, met deelname van Wales, Engeland, Schotland en Ierland. Daar werd de reglementaire basis van het voetbal gelegd, achttien jaar voordat de FIFA werd opgericht. Het voetbal zoals we het nu kennen, gaat dus 133 jaar terug.

Een list

Dat juist Wales, Engeland, Schotland en Ierland niet bij de FIFA wilden, was daarom heel vervelend. Er werd een dubbele list verzonnen om ze alsnog bij de FIFA te krijgen: ze werden alle vier als onafhankelijk lid toegelaten én ze bleven alle vier een bepalende rol spelen in de IFAB.

Zo kreeg het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland niet één stem, maar vier stemmen. Verder werd de IFAB in oude vorm gehandhaafd, waaraan de FIFA werd toegevoegd. De bond kreeg vijftig procent van de stemmen, de Home Nations ieder 12,5% – bij elkaar opgeteld ook vijftig procent.

Toch blijft het initiatief bij de Home Nations, omdat spelregels pas worden veranderd met minimaal 75% van de stemmen. Daarmee heeft de FIFA niet de kans om in zijn eentje te bepalen wat er wordt veranderd. Die situatie is sinds 1904 altijd zo gebleven, tot in 2019 toe. Het enige wat is veranderd is dat Ierland is vervangen door Noord-Ierland.

Honderd jaar ruzie

C.A.W. Hirschman was in 1913 de eerste Nederlander die werd toegelaten tot de IFAB, namens de FIFA. Hij had alleen geen schijn van kans om er invloed op uit te oefenen, want tot 1920 had hij niet eens stemrecht. Hij mocht slechts toekijken als de Home Nations zich bogen over de spelregels. En dat terwijl er al in die tijd hierover hoogoplopende discussies waren.

De Telegraaf bijvoorbeeld sprak in 1919 over ‘de dwingelandij der Engelsen binnen de internationale voetbalbond’. Negen jaar later schreef De Haagsche Courant: ‘De groote macht van de International Board stamt nog uit de tijden, dat Engeland de heele voetbalwereld beheerschte.’

Zo is er dus al honderd jaar ruzie over de spelregels in het voetbal, die ongetwijfeld nog wel een eeuw door blijft woeden. In ieder geval worden er zo volgend jaar weer wat spelregels veranderd door de club, die ouder is dan de FIFA zelf.

C.A.W. Hirschman

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.