Sport en politiekVoetbal

Opening van De Kuip symboliseerde herlevend Rotterdam

Op 2 december 1936 sprak de Rotterdamse burgemeester Drooglever Fortuyn zijn bevolking toe over comité Herlevend Rotterdam. De bouw van de Kuip was het icoon van de hervonden trots.

Op 24 oktober 1936 schreef dagblad Het Vaderland over de oprichting van comité Herlevend Rotterdam: ‘Dit comité zal de vraag onder het oog zien, hoe de burgerij zou kunnen meewerken tot verlevendiging van het bedrijfsleven en daardoor hot vermindering van de werkeloosheid. Als leden van dit comité zijn behalve de wethouders vertegenwoordigers uit verschillende kringen van de burgerij aangezocht.’ De burgemeester zelf was aangesteld als voorzitter.

Daarvoor is in de eerste plaats nodig moed en vertrouwen. Het is niet voldoende dat wij die zelf hebben; wij moeten alles doen om ze ook bij anderen op te wekken.

In die hoedanigheid richtte hij op 2 december 1936 het woord tot zijn stad. Kijk maar:

Opvallend aan deze toespraak is hoe Stadion Feyenoord als positief voorbeeld werd gebruikt – overigens zonder het bij naam te noemen. Precies op het moment dat Droogleever Fortuyn sprak over “moed en vertrouwen” – na 36 seconden –  verschijnt de Kuip in beeld. “Daarvoor is in de eerste plaats nodig moed en vertrouwen,” aldus de ambtsvader. ”Het is niet voldoende dat wij die zelf hebben; wij moeten alles doen om ze ook bij anderen op te wekken.”

Enkele maanden voordat het stadion werd geopend, werd het door de burgemeester al als voorbeeld gesteld hoe Rotterdam de crisis moest bezweren. Zo speelde sport een belangrijke rol in herlevend Rotterdam, want naast de oplevering van het nieuwe stadion vierde deze stad in 1936 ook de uitzonderlijke successen van zwemster Rie Mastenbroek op de Olympische Spelen in Berlijn.

Wellicht als dank voor het positieve gebruik van de Kuip in zijn toespraak kreeg Droogleever Fortuyn het recht om de eerste bal te schoppen tijdens de opening van de Kuip in 1937.

De complete tekst van de toespraak van de burgemeester

“Als voorzitter van het Comité Herlevend Rotterdam maak ik gaarne gebruik van de gelegenheid mij geboden om door middel van het filmjournaal iets over dit Comité tot u te zeggen. De bedoeling van Herlevend Rotterdam is om het handels- en bedrijfsleven, na door de langdurige crisis in zo grote moeilijkheden is gekomen, weer op gang te helpen.

Er zijn gelukkig tekenen die erop schijnen te wijzen dat het laagste punt van de depressie is gepasseerd. Dat er weer kans komt op verbetering. Daarvoor is in de eerste plaats nodig moed en vertrouwen. Het is niet voldoende dat wij die zelf hebben; wij moeten alles doen om ze ook bij anderen op te wekken. De negatieve mentaliteit van moedeloosheid moet plaatsmaken voor een positieve geest van durf en aanpakken.

Laat eenieder, die het zich enigszins kan veroorloven, nu de werkzaamheden doen verrichten, waarmee hij van plan was te wachten tot betere tijden zouden aanbreken. Laat hij die het kan, nu in zijn bedrijf of huis zonder verder uitstel datgene aanschaffen wat hij nodig heeft.

Niemand behoeft te menen dat hetgeen hij persoonlijk vermag van te weinig betekenis is om invloed ten goede uit te oefenen. Niets is in dit geval te klein, elke hulp heeft zijn waarde. Ik doe daartoe namens Herlevend Rotterdam op uw aller medewerken een krachtig beroep.”

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je je waardering laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

 
Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
http://Sportgeschiedenis.nl
Meest recente boek: 'Door Wilskracht Zegevieren' over sport in de Tweede Wereldoorlog. Schreef ook boeken over - onder meer - Amsterdam 1928 en de Elfstedentocht, net als de Bosatlas van het Nederlandse voetbal. Al bijna 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.