Voetbal

PSV won zijn eerste landstitel in de schaduw van de Philips-fabrieken

Op 23 juni 1929 werd P.S.V. (mét puntjes) voor de eerste keer kampioen van Nederland. Het feest was letterlijk in de schaduw van de Philips-fabrieken.

Die kampioenswedstrijd was tegen Velocitas. Kijk maar:

Alle kranten schreven hierover, waarbij de bijdrage van de Nieuwe Tilburgsche Courant vanwege de regionale betrokkenheid het leukst is. Hiermee snap je meteen wat beter wat we zien op bovenstaande filmbeelden.

‘In een schitterenden sprint,’ opende het dagblad, ‘is gisteren P. S. V. de eindstreep — als we het zoo maar eens noemen mogen — overgevlogen en heeft daarmede het kampioenschap van Nederland behaald.

De wedstrijd werd bijgewoond door verschillende autoriteiten, voetbalofficials, dr. A. F. Philips en andere leiders van het Philipsbedrijf. Over het verloop van den wedstrijd geven wij het volgende: de Zuidelijken beginnen zeer zenuwachtig doch zijn niettemin doorloopend in den aanval. Er volgen eenige corners op het Velocitas-doel doch de defensie der Noordelijken weet kranig stand te houden, tot een kwartier voor de rust als v. d. Broek met een onhoudbaar schot zijn club de leiding geeft. Weinige oogenblikken daarna weet Van Strien dezen voorsprong tot 2—0 te vergrooten met welken stand de rust ingaat.

Bij de talrijke bekogelingen van het Velocitas-doel verdedigde de keeper zijn heiligdom op keurige wijze. Ook na de thee is P. S. V. voortdurend in het offensief en reeds spoedig fabriceert wederom v. d. Broek het derde doelpunt in den linkerbovenhoek (3—0).

Een uitval der Noordelijken strandt op een corner, die niets oplevert. Wanneer de Jonge een bal, die door Van Eerd wordt ingeschoten, niet voldoende stopt is v. d. Broek er als de kippen bij en maakt er 4—0 van.

Even hierna weet Hekkema bij een snellen aanval van Vellocitas zijn club een tegenpunt te bezorgen, doch v. d. Broek forceert vlak daarop P. S. V.’s vijfde goal (5—1) welke stand zoo blijft tot de scheidsrechter inrukken blaast. P. S. V. had het kampioenschap te pakken.

De kampioenswedstrijd met op de achtergrond de fabrieken van Philips

Nu was er feest in het Philipskamp. Reeds onder den wedstrijd waren er op de Philipsfabrieken de vlaggen omhoog gegaan. Na den wedstrijd maakten de spelers met versierde auto’s een triomftocht door de stad. Op de villa van dr. A. Philips werden de winnaars door den directeur toegesproken waarbij de aanvoerder Van Eerd dankte en een toast op zijn club en de familie Philips instelde. Nog werd het woord gevoerd door ir. Otten, algemeen voorzitter van P. S. V., den heer Van Bel, voorzitter der Zuidelijke districtscommissie en wegens ontstentenis van den heer ir. Kips ook namens den N. V. B. Vervolgens werd nog gesproten door den heer Weber, eere-voorzitter van Feyenoord en den heer Philips, die een kort dankwoord sprak.

Daarna trok de stoet naar de woning van den heer Staal, onder-directeur der Philipsfabriek tevens eere-voorzitter van de supportersvereeniging. Daar werd de club toegesproken door den heer Staal, die de spelers feliciteerde.

Ten slotte trok de stoet naar Philipsdoor waar de avond in feeststemming werd doorgebracht.’

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.