NieuwVoetbal

Roel Vermeulen werd in 1944 bij zijn eigen voetbalclub in Rotterdam gefusilleerd

Voor zover bekend is er tijdens de Tweede Wereldoorlog één lid van een voetbalclub op zijn eigen clubterrein gefusilleerd. Dat was op 12 november 1944 bij VOC in Rotterdam.

Roel Vermeulen was lid van de Rotterdamse cricket- en voetbalvereniging VOC. Hij was zowel erelid als commissaris van materiaal. Volgens de website Brabantse Gesneuvelden verrichtte hij ook verzetsactiviteiten, ‘maar over zijn precieze activiteiten voor de ondergrondse is niets bekend’.

In een keet op het VOC-terrein aan de Gordelweg vonden de Duitsers wapens, die daar wellicht door het verzet waren verstopt. De gevolgen waren verschrikkelijk, schreef Sportkroniek op 1 augustus 1945, toen dit nieuws eindelijk ook de KNVB had bereikt. ‘Het zwaarste werd V.O.C. getroffen door het verlies van haar eerelid en commissie van materiaal, den ouden heer Roel Vermeulen.’

Samen met Piet van Os, de opzichter van de gemeentelijke sportvelden, was hij ter plekke gefusilleerd. ‘Kogelgaten in de groote ijzeren loods, welke nog is blijven staan, en 2 eenvoudige kruisjes herinneren ons aan dit vreeselijk gebeuren.’

Het terrein zelf bleef ook niet ongeschonden, aldus Sportkroniek. ‘Tribunes, kleedlokalen en cantine zijn geheel verdwenen, deels door plundering, deels door de bezettende macht.’

Vermeulen werd 66 jaar. Hij ligt nu begraven op het Nationale Ereveld in Loenen.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.