NieuwVoetbal

Verslag van de kampioenswedstrijd van Ajax (die van 1918)

In 1918 werd Ajax voor de eerste keer kampioen van Nederland. Dat gebeurde wel helemaal in Tilburg, toentertijd heel ver weg voor een Amsterdammer.

Van het kampioenschap van 1918 deed Het Sportblad uitgebreid verslag. Niet zo gek, want dit tijdschrift was het officieel orgaan van de Amsterdamse voetbalbond. Een medewerker was daarom meegereisd naar Tilburg om er een lang verslag van te maken.

Al een dag voor de kampioenswedstrijd was het erg druk in Tilburg, omdat veel Amsterdammers voor de zekerheid op tijd in de stad wilden zijn. Er was daarom geen lege hotelkamer meer te vinden.

De grote supportersstroom kwam op zondag zelf met een extra lange trein vanuit Amsterdam. ‘In Tilburg duurde het geruimen tijd eer de trein de inhoud van zijn inhoud was ontlast.’ Naar schatting waren er zo’n 2.000 Ajax-supporters naar Tilburg gekomen, wat toen toen nog een treinreis inhield van ruim drie uur. Vanwege de drukte hebben veel mensen al die uren opgepropt in een gangpad moeten staan.

 

Feest in Amsterdam

In Amsterdam was de feestende massa nog vele malen groter, ontdekten de spelers toen ze huiswaarts keerden. Hierover schreef Het Sportblad:

‘Het gejuich der duizenden en duizenden, die in en om het station stonden opgepakt om Ajax te verwelkomen, overstemde zelfs het geratel van den trein en het gepuf der machine. ’t Was een oogenblik overweldigend.

Langzaam ontlaste toen de trein, die zoo groot was, dat hij slechts voor een deel tegenover het perron kon komen, z’n inhoud en toen kon men een goeden indruk krijgen van de massa menschen die de reis hadden medegemaakt.

Van eenige officieele huldiging kon natuurlijk geen sprake zijn. De politie trachtte tevergeefs ruimte te maken om tenminste het tramverkeer mogelijk te maken, maar zelfs met behulp van de bereden politie slaagde men hierin slechts ten deele. Het was één golvende menschenzee zoover het oog reikte.

Toen men de spelers, zoover dit mogelijk was, bij elkaar had gekregen, werd met eenige geestdriftige woorden een krans aangeboden en daarna verspreidde de menigte zich zeer langzaam, voldaan door het feit dat Ajax ten slotte toch kampioen was geworden en dat de hoofdstad eindelijk weer eens een kampioen van Nederland in zijn midden huisveste.’

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je je waardering laten blijken door een kleine bijdrage te doen

Mijn gekozen waardering € -

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.