NieuwVoetbal

Voetbalclub Sparta werd niet in 1888 opgericht, maar al in 1886

Er is verwarring over het oprichtingsjaar van voetbalclub Sparta. Zelf gaat de club uit van 1888, maar drie onafhankelijke bronnen spreken over 1886. Al tien jaar worden die echter genegeerd. 

Jubileumtegel Vereniging De Sparta Supporter, via het Museum Rotterdam

De officiële geschiedenis van Sparta Rotterdam begint op zondagmiddag 1 april 1888 – vandaag precies 134 jaar geleden. Op die Eerste Paasdag werd de club opgericht door acht scholieren van de Eerste Burgerschool en het Erasmiaansch Gymnasium, allemaal in de leeftijd van 13 tot 16 jaar.

In de eerste maanden werd er cricket beoefend, maar in de zomer kwam daar voetbal bij. Tien jaar geleden ontdekte René Schouten echter dat enkele van deze leerlingen twee jaar eerder ook al een cricketclub hadden opgericht met de naam Sparta. Sportgeschiedenis schreef daar toen al over, maar sindsdien is de officiële clubgeschiedenis nooit herschreven.

De eerste bron

Schouten is de historicus van Sparta. Hij stuitte tijdens één van zijn vele onderzoeken in het Gemeentearchief Rotterdam op een brief uit 1951 van Jan de Vogel, één van de oprichters van Sparta. Vogel schreef hierin aan de toenmalige secretaris van de club, Gé Kleingeld over de beginjaren. ‘Te Uwer inlichting diene, dat op mijn initiatief door mij en enige schoolvriendjes in 1884 een cricketspel werd gekocht en circa 1886 de naam ‘Sparta’ werd aangenomen. Door onenigheid besloten wij in 1888 de club te ontbinden om enige ongewenste leden kwijt te raken, doch met het doel de club als dan weder op te richten, hetgeen geschied is.’

De tweede bron

Sparta werd dus volgens De Vogel al in 1886 opgericht, kortstondig ontbonden, en op 1 april 1888 heropgericht. En er zijn meer bronnen, waarin 1886 als eerste oprichtingsjaar wordt genoemd.

Nota bene het clubblad De Spartaan zelf meldde dit in juni 1911 ook al: ‘Als datum van oprichting onzer vereeniging wordt algemeen aangenomen 1 april 1888. Toch was hetgeen toen gebeurde feitelijk een heroprichting, om het zoo eens uit te drukken. Al vanaf 1885 of 1886 bestond er een Cricket en Voetbalclub ‘Sparta’. Onder de leden bevonden zich echter eenige minder gewenschte elementen en om die kwijt te raken besloot men de vereeniging te ontbinden, wat in 1888 gebeurde. Kort hierop werd (…) de vereeniging ‘Sparta’ opnieuw gevestigd.’

Het originele artikel uit 1911

De derde bron

En dan noemt Hendrik Coenraad Dupont in zijn memoires ook al dat Sparta vóór 1888 reeds bestond. “Het was in de zomermaanden van 1887 dat ik gelegenheid had kennis te maken met de cricketclub Sparta. (…) Op een dag hoorde ik dat rond de herfst van 1887 deze cricketclub was opgeheven en dat ongeveer een half jaar later door enkele oud-leden op het Oostvestplein een volledig nieuwe cricketclub onder de naam Sparta was opgericht.”

Dupont was op 1 april 1888 aanwezig bij de heroprichting door grotendeels dezelfde scholieren als twee jaar eerder. Dat is de derde bron, zodat het inmiddels de moeite waard is om een historische heroriëntatie te maken. Zeker omdat het allemaal ooggetuigenverslagen betreft van de scholieren, die er vanaf het begin bij waren betrokken.

“Het zal allemaal wel”, luidde in 2012 desondanks de reactie van toenmalig Sparta-directeur Wiljan Vloet toen Sportgeschiedenis.nl dit verhaal voor de eerste keer plaatste. “Er zijn in de geschiedenis wel meer clubs geweest die een doorstart hebben gemaakt. In 1886 hebben een paar schooljongetjes een eerste poging gedaan, maar Sparta is in 1888 officieel ingeschreven. Die datum houden we aan.”

En dat is inderdaad zo gebleven, want 136 jaar na zijn oprichting viert Sparta vandaag ‘pas’ zijn 134e verjaardag.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Micha Peters
Bedenker en beheerder van Sportgeschiedenis.nl. Journalist en (sport)historicus.