NieuwOverige sport

Die groote turnhal in Amsterdam, met slingers van frisch groen

De beroemde Amsterdamse filantroop A.C. Wertheim stond in 1885 aan de basis van het Amsterdamse Turngebouw, tegenwoordig bekend als onderkomen van jeugdtheater De Krakeling. 'De groote turnhal, met slingers van frisch groen.' Waar nu Jeugdtheater Krakeling zit, was ooit het Turngebouw van Amsterdam. Het is vlakbij het Leidseplein, op de hoek van de Marnixstraat en de Nieuwe Passeerdersstraat. De geschiedenis hiervan gaat helemaal terug tot 1885 toen een comité van stedelijke notabelen besloot tot de bouw hiervan. De bekende filantroop

Lees meer
NieuwSchaatsen

4 januari 1887: schaatsbaan achter Rijksmuseum geopend

Op 4 januari 1887 opende de Amsterdamsche IJsclub de nieuwe ijsbaan achter het Rijksmuseum. Het aantal leden voor deze club steeg meteen explosief. In 1864 was de oprichting van de Amsterdamsche IJsclub. Zoals de akte van 21 december 1864 opende: ‘Er wordt eene Vereeniging opgerigt, onder den naam van Amsterdamsche IJsclub’. De acht oprichters waren werkzaam in de scheepsvaart en bijna allemaal van Friese afkomst, schreef de AIJC in zijn jubileumboek uit 1914, ‘zich door den aard van hun bedrijf te water of

Lees meer