Sport en politiekVoetbal

Voetbalwedstrijden zonder volkslied

Duitsland en Nederland voetballen vanavond tegen elkaar zonder de twee volksliederen vooraf. Daarvoor in de plaats is de Marseillaise. Het is Oranje vroeger ook wel eens overkomen dat het zonder volkslied speelde. De oudst bekende affaire in de internationale sport is van eind negentiende eeuw – een tijd waarin Frankrijk en Duitsland nog op gespannen voet met elkaar leefden – behalve op sportgebied. Zoals het Algemeen Handelsblad op 3 oktober 1897 schreef: ‘En dan zijn er nog chauvinistische heethoofden, die

Lees meer